Теліпко В. Е., Дутова О. Г. Трудове право України: Навч. посіб. / За заг. ред. Теліпко В. Е.: - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 456 с.

ЗАМІСТЬ ВСТУПУ.....3
ПЕРЕДМОВА.....9
ТЕМА 1. ТРУДОВЕ ПРАВО: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ....11
§ 1. Поняття трудового права та історія його становлення.....11
§ 2. Предмет трудового права.....14
§ 3. Метод правового регулювання трудових відносин.....21
§ 4. Функції трудового права.....24
§ 5. Система трудового права.....29
§ 6. Джерела трудового права.....32
§ 7. Місце трудового права в системі права України.....39
§ 8. Основні принципи трудового права України.....45
ТЕМА 2. ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ ТА ЇХ УЧАСНИКИ.. 57
§ 1. Поняття, види і сутність трудових правовідносин.....57
§ 2. Умови і підстави виникнення трудових правовідносин. Зміст трудових правовідносин.....63
§ 3. Принципи правового регулювання трудових правовідносин.....69
§ 4. Правосуб'єктність учасників трудових правовідносин.....75
§ 5. Профспілки та їх правовий статус у трудових правовідносинах.....81
§ 6. Правовий статус організацій роботодавців у трудових правовідносинах.....88
Питання для самоконтролю.....92
ТЕМА 3. КОЛЕКТИВНІ ДОГОВОРИ І УГОДИ.....93
§ 1. Соціальне партнерство і колективне трудове право в Україні: поняття та загальна характеристика.....93
§ 2. Поняття, умови виникнення і загальна характеристика колективних договорів та угод. Сторони в колективних договорах.....97
§ 3. Колективні переговори. Сфера та порядок укладення колективних договорів.....103
§ 4. Зміст колективного договору.....107
§ 5. Реєстрація, строки чинності, дійсність колективного договору.....109
§ 6. Контроль за виконанням колективного договору. Відповідальність сторін.....111
Питання для самоконтролю.....115
ТЕМА 4. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР.....116
§ 1. Поняття трудового договору та його сторони.....116
§ 2. Форма та зміст трудового договору.....120
§ 3. Особливості порядку укладення трудових договорів.....127
§ 4. Види трудових договорів.....132
§ 5. Зміна умов трудового договору.....149
§ 6. Припинення трудових правовідносин та розірвання трудових договорів.....155
§ 7. Загальний порядок припинення трудового договору. Звільнення з роботи.....181
§ 8. Відсторонення працівника від роботи.....187
Питання для самоконтролю.....191
ТЕМА 5. РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ.....192
§ 1. Поняття робочого часу, його види.....192
§ 2. Режими та облік робочого часу.....196
§ 3. Поняття та види часу відпочинку.....204
§ 4. Поняття та види відпусток, їх тривалість.....209
§ 5. Порядок надання і оплати відпусток.....221
Питання для самоконтролю.....233
ТЕМА 6. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ.....234
§ 1. Поняття оплати праці, її структура.....234
§ 2. Правове регулювання оплати праці. Мінімальна заробітна плата.....239
§ 3. Нормування праці.....245
§ 4. Тарифна система і тарифні сітки.....248
§ 5. Системи оплати праці.....252
§ 6. Преміювання.....255
§ 7. Порядок виплати заробітної плати. Право працівника на оплату праці та його захист.....258
§ 8. Гарантії та компенсації.....265
Питання для самоконтролю.....271
ТЕМА 7. ТРУДОВА ДИСЦИПЛІНА І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ТРУДОВИХ ВІДНОСИНАХ.....272
§ 1. Трудова дисципліна і методи її забезпечення.....272
§ 2. Внутрішній трудовий розпорядок як основа організації праці.....276
§ 3. Заходи заохочення за сумлінне виконання трудових обов'язків.....281
§ 4. Заходи стягнення за порушення трудових обов'язків і порядок їх застосування.....284
§ 5. Відповідальність за порушення трудової дисципліни. Дисциплінарний проступок.....286
§ 6. Матеріальна відповідальність сторін трудових відносин.....293
§ 7. Порядок визначення розміру і відшкодування шкоди.....306
§ 8. Матеріальна відповідальність підприємств, установ, організацій за шкоду, завдану працівникам.....310
Питання для самоконтролю.....311
ТЕМА 8. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ.....312
§ 1. Поняття охорони праці, її правове забезпечення.....312
§ 2. Організація охорони праці на підприємстві, в установі, організації.....317
§ 3. Загальні гарантії прав працівників на охорону праці.....331
§ 4. Спеціальні гарантії прав на охорону праці працівників, які працюють у важких та шкідливих умовах праці.....337
§ 5. Особливості охорони праці жінок, неповнолітніх та осіб з неповною працездатністю.....342
Питання для самоконтролю.....350
ТЕМА 9. ТРУДОВІ СПОРИ І ПОРЯДОК ЇХ ВИРІШЕННЯ.....351
§ 1. Поняття, предмет і класифікація трудових спорів.....351
§ 2. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів.....358
§ 3. Поняття і види колективних трудових спорів.....367
§ 4. Порядок розгляду і вирішення колективних трудових спорів.....372
§ 5. Правове регулювання проведення страйків. Право на страйк та його реалізація.....379
Питання для самоконтролю.....386
ТЕМА 10. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ, НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ПРАЦІ.....387
§ 1. Державне управління у сфері праці.....387
§ 2. Поняття та основні види нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю.....393
§ 3. Державний нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю..........397
§ 4. Громадський контроль за додержанням законодавства про працю.....404
§ 5. Відповідальність за порушення трудового законодавства і правил з охорони праці.....
Питання для самоконтролю.....413
ТЕМА 11. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ І МІЖНАРОДНЕ ПРАВО.....414
§ 1. Поняття міжнародного трудового права. Історичні передумови його становлення і розвитку.....414
§ 2 Мета, завдання, функції та принципи міжнародного трудового права.....418
§ 3. Види джерел міжнародного трудового права.....420
§ 4. Міжнародно-правове регулювання праці.....424
§ 5. Міжнародно-правові стандарти у сфері праці і трудових відносин.....428
§ 6. Трудовий процес у зарубіжних країнах.....433
§ 7. Трудові відносини з іноземним елементом.....436
Питання для самоконтролю.....442
ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА.....443

ціна електронної версії підручника - 60 грн.

замовляйте підручник за адресою або телефонами, що вказані у контактах на головній сторінці сайту.

Звоните нам!

(095) 873-69-22

(063) 526-86-86

Пн. - Пт. с 8.00 до 19.00

Уважаемые посетители нашего сайта!!!Laughing

Если Вы хотите найти репетитора - Вам помогут наши партнеры :  http://repetitor.org.ua/

Библиотека

Sample image В нашей библиотеке более 10 000 электронных книг самых разнообразных тематик.

Наши вакансии

Предлагаем работу трудолюбивым интеллектуалам Подробнее...

Наши цены

Наши цены Вас приятно удивят! Подробнее...

Наша компания

Немного сведений о нашей компании Подробнее...

Наши контакты

Найти нас легко! Подробнее...