Сташків Б.І. Право соціального забезпечення. Загальна частина : навчальний посібник / Б. І. Сташків. – Чернігів : ПАТ "ПВК "Десна", 2016.- 692 с.

ЗМІСТ
Передмова ........................................................................................ 8
Глава 1. Соціальне забезпечення як базова категорія
соціальної держави, соціальної політики та
права соціального забезпечення ............................. 11
1.1 Соціальна держава: поняття, ознаки, моделі, критерії,
мета, завдання, принципи та значення .............................. 12
1.2 Соціальне забезпечення як складова соціальної
політики ................................................................................ 17
1.3 Соціальні зобов’язання держави в сфері соціального
забезпечення......................................................................... 21
1.4 Соціальне забезпечення як фундаментальна категорія
права соціального забезпечення ........................................ 22
1.5 Світові системи соціального забезпечення ...................... 32
Глава 2. Право на соціальне забезпечення та його
гарантії .......................................................................... 43
2.1 Поняття та загальна характеристика права на
соціальне забезпечення ....................................................... 44
2.2 Право на соціальне забезпечення в системі основних
прав і свобод людини та громадянина .............................. 47
2.3 Права, що сприяють матеріальному забезпеченню лю–
дини в разі втрати чи недостатності трудових доходів .. 49
2.4 Право на соціальне забезпечення в міжнародно-
правових актах ..................................................................... 52
2.5 Гарантії права на соціальне забезпечення ........................ 58
Глава 3. Організаційно-правові форми соціального
забезпечення ................................................................ 67
3.1 Поняття і загальна характеристика організаційно-
правових форм соціального забезпечення ........................ 68
3.2 Загальнообов’язкове державне соціальне
страхування .......................................................................... 74
4
3.3 Державне соціальне забезпечення ..................................... 79
3.4 Недержавне соціальне забезпечення ................................. 85
Глава 4. Державні соціальні стандарти і державні
соціальні гарантії ..................................................... 117
4.1 Поняття, мета встановлення, принципи формування
державних соціальних стандартів ................................... 118
4.2 Система і класифікація соціальних нормативів ............. 121
4.3 Прожитковий мінімум як базовий державний
соціальний стандарт .......................................................... 124
4.4 Застосування державних соціальних стандартів та
нормативів у сфері соціального забезпечення ............... 144
4.5 Державні соціальні гарантії ............................................. 147
4.6 Державний моніторинг застосування державних
соціальних стандартів та нормативів .............................. 151
Глава 5. Право соціального забезпечення
як самостійна галузь права .................................... 160
5.1 Право соціального забезпечення як галузь
національного права. ......................................................... 161
5.2 Предмет права соціального забезпечення. ..................... 164
5.3 Особливості врегульованих нормами права моделей
суспільних відносин у сфері соціального
забезпечення. ..................................................................... 169
5.4 Функції права соціального забезпечення. ...................... 176
5.5 Система права соціального забезпечення. ...................... 183
5.6 Право соціального забезпечення в системі права
України. .............................................................................. 191
5.7 Співвідношення системи права соціального
забезпечення та системи законодавства про
соціальне забезпечення. .................................................... 198
5.8 Систематизація законодавства про соціальне
забезпечення. ..................................................................... 200
5.9 Право соціального забезпечення як наука. ..................... 207
5
5.10 Право соціального забезпечення як навчальна
дисципліна. ......................................................................... 215
Глава 6. Принципи права соціального забезпечення ........ 226
6.1 Поняття і загальна характеристика принципів права
соціального забезпечення. ................................................ 228
6.2 Принципи міжнародного права соціального
забезпечення....................................................................... 238
6.3 Соціальна справедливість як загальноправовий
принцип права соціального забезпечення. ..................... 244
6.4 Зміст галузевих принципів права соціального
забезпечення....................................................................... 252
6.5 Внутрішньогалузеві принципи права соціального
забезпечення. ..................................................................... 288
6.6 Співвідношення принципів права соціального
забезпечення з принципами суміжних галузей
права. ................................................................................... 312
Глава 7. Джерела і форми права соціального
забезпечення .............................................................. 321
7.1 Джерела права соціального забезпечення: поняття,
зміст, види. ......................................................................... 322
7.2 Поняття форм права соціального забезпечення та їх
класифікація. ...................................................................... 330
7.3 Міжнародно-правові акти як джерела та форма
права соціального забезпечення. ..................................... 340
7.4 Національні нормативно-правові акти як форма
права соціального забезпечення. ..................................... 356
7.5 Локальні нормативні правові акти як форма
права соціального забезпечення. ..................................... 370
7.6 Судова практика як джерело права соціального
забезпечення. ..................................................................... 373
7.7 Колізії в праві соціального забезпечення. ...................... 379
Глава 8. Правовідносини у сфері соціального
забезпечення .............................................................. 394
6
8.1 Поняття, основні ознаки, види правовідносин
у сфері соціального забезпечення. .................................. 395
8.2 Норми права і їх роль у виникненні та розвитку
правовідносин у сфері соціального забезпечення. ........ 405
8.3 Юридичні факти в праві соціального
забезпечення. ..................................................................... 416
8.4 Суб`єкти правовідносин у сфері соціального
забезпечення. ..................................................................... 426
8.5 Об`єкти правовідносин у сфері соціального
забезпечення. ..................................................................... 438
8.6 Зміст соціально-забезпечувальних правовідносин. ....... 453
8.7 Матеріальні правовідносини у сфері соціального
забезпечення. ..................................................................... 459
8.8 Соціально-фінансові страхові правовідносини
у сфері соціального забезпечення. .................................. 462
8.9 Процедурні правовідносини у сфері соціального
забезпечення. ..................................................................... 467
Глава 9. Підстави виникнення, зміни та припинення
правовідносин у сфері соціального
забезпечення .............................................................. 481
9.1 Юридичні факти непрацездатності в праві
соціального забезпечення. ................................................ 483
9.2 Страховий і трудовий стаж та вислуга років як
юридичні факти в праві соціального забезпечення. ...... 497
9.3 Складні життєві обставини як юридичні факти
в праві соціального забезпечення. ................................... 506
9.4 Строки у праві соціального забезпечення. ..................... 519
Глава 10. Юридична відповідальність у сфері
соціального забезпечення ...................................... 545
10.1 Соціальна відповідальність у сфері соціального
забезпечення. ..................................................................... 546
10.2 Загальнотеоретичний аспект юридичної
відповідальності. ............................................................... 550
7
10.3 Юридична відповідальність у праві соціального
забезпечення. ..................................................................... 554
10.4 Цивільно-правова відповідальність у сфері
соціального забезпечення. ................................................ 558
10.5 Адміністративно-правова відповідальність у сфері
соціального забезпечення. ................................................ 560
10.6 Дисциплінарна і матеріальна відповідальність
у сфері соціального забезпечення. .................................. 564
10.7 Кримінально-правова відповідальність у сфері
соціального забезпечення. ................................................ 568
Глава 11. Історія становлення і розвитку соціальної
підтримки вразливих груп населення та
законодавства про соціальне забезпечення ...... 577
11.1 Підтримка нужденних і немічних у Київській
Русі ...................................................................................... 578
11.2 Соціальна допомога на українських землях
в литовсько-польську добу ............................................... 584
11.3 Доброчинність на українських землях козацької
доби ..................................................................................... 590
11.4 Соціальна підтримка вразливих груп в період
до другої половини ХІХст. .............................................. 595
11.5 Соціальна допомога в Росії у другій половині
ХІХ ст. до жовтневого перевороту 1917 року ................ 599
11.6 Становлення і розвиток пенсійного законодавства
у дореволюційній Росії .................................................... 603
11.7 Виникнення і розвиток законодавства про соціальне
страхування у дорадянський період ............................... 611
11.8 Соціальне забезпечення та його законодавча база
в СРСР................................................................................. 618
11.9 Формування законодавчої бази соціального
забезпечення в незалежній Україні ................................ 635
Додаткова література ................................................................ 654
 Не знайшов відповіді???Cry

Дай можливість допомогти тобі!!!!

Замовляй у нас та не нервуй!!!

Нам потрібне здорове молоде поколінняCool

diplomvkarmane@i.ua

095-873-69-22,

063-526-86-86

Фейсбук : https://www.facebook.com/olga.kacedan

Ми завжди «ONLINE»

 
Підручники та інші навчальні матеріали на цьому сайті розміщені виключно з метою ознайомлення та навчання!!!

Скачать:

Звоните нам!

(095) 873-69-22

(063) 526-86-86

Пн. - Пт. с 8.00 до 19.00

Уважаемые посетители нашего сайта!!!Laughing

Если Вы хотите найти репетитора - Вам помогут наши партнеры :  http://repetitor.org.ua/

Библиотека

Sample image В нашей библиотеке более 10 000 электронных книг самых разнообразных тематик.

Наши вакансии

Предлагаем работу трудолюбивым интеллектуалам Подробнее...

Наши цены

Наши цены Вас приятно удивят! Подробнее...

Наша компания

Немного сведений о нашей компании Подробнее...

Наши контакты

Найти нас легко! Подробнее...