Комаров В. В. Нотаріат в Україні : підручник / В. В. Комаров, В. В. Баранкова. – Х. : Право, 2011. – 384 с.

Зміст
Передмова ........................................................................................................... 7
Розділ І. Виникнення і розвиток нотаріату ..................................................9
§ 1. Виникнення нотаріату в Західній Європі .................................................. 9
§ 2. Виникнення та розвиток нотаріату в Україні .......................................... 20
Питання та завдання для самоконтролю ......................................................... 30
Розділ ІІ. Нотаріат України як нотаріат класичного типу ......................31
§ 1. Сучасні системи нотаріату ........................................................................ 31
§ 2. Нотаріат класичного типу та законодавство України:
порівняльний аспект .................................................................................. 32
§ 3. Нотаріат як інститут превентивного правосуддя .................................... 37
Питання та завдання для самоконтролю ......................................................... 40
Розділ ІІІ. Нотаріат у системі юстиції .........................................................41
§ 1. Поняття нотаріату та нотаріальної діяльності ........................................ 41
§ 2. Норми, що регулюють нотаріальне провадження,
у системі права ........................................................................................... 44
Питання та завдання для самоконтролю ......................................................... 48
Розділ IV. Професія нотаріуса та професійна етика .................................49
§ 1. Професія нотаріуса .................................................................................... 49
§ 2. Професійна етика нотаріусів .................................................................... 52
Питання та завдання для самоконтролю ......................................................... 57
Розділ V. Організаційні основи діяльності нотаріату ...............................58
§ 1. Система та компетенція нотаріальних органів ....................................... 58
§ 2. Порядок призначення на посаду та звільнення
з посади нотаріуса ...................................................................................... 63
§ 3. Приватна нотаріальна діяльність .............................................................. 69
§ 4. Контроль за нотаріальною діяльністю ..................................................... 73
Питання та завдання для самоконтролю ......................................................... 78
Розділ VI. Нотаріальний процес ...................................................................79
§ 1. Поняття нотаріального процесу ............................................................... 79
§ 2. Суб’єкти нотаріального процесу .............................................................. 82
§ 3. Стадії нотаріального процесу ................................................................... 85
4
§ 4. Нотаріальні провадження .......................................................................... 91
§ 5. Доказування в нотаріальному процесі ..................................................... 96
Питання та завдання для самоконтролю ......................................................... 99
Розділ VII. Принципи нотаріального процесу .........................................100
§ 1. Поняття та система принципів нотаріального
процесу ...................................................................................................... 100
§ 2. Зміст принципів нотаріального процесу ................................................ 100
Питання та завдання для самоконтролю ....................................................... 108
Розділ VIII. Загальні правила вчинення нотаріальних дій ...................109
§ 1. Місце та час вчинення нотаріальних дій ................................................109
§ 2. Оплата вчинюваних нотаріальних дій ....................................................112
§ 3. Вимоги, що ставляться до нотаріальних документів ........................... 116
§ 4. Інші правила вчинення нотаріальних дій .............................................. 126
Питання та завдання для самоконтролю ....................................................... 132
Розділ IX. Посвідчення безспірних прав ...................................................133
§ 1. Видача свідоцтва про право на спадщину ............................................. 133
§ 2. Видача свідоцтва про право власності на частку
в спільному майні подружжя .................................................................. 142
§ 3. Видача свідоцтва про придбання нерухомого майна,
яке було предметом застави (іпотеки) .................................................... 144
Питання та завдання для самоконтролю ....................................................... 147
Розділ X. Посвідчення безспірних фактів ................................................ 148
§ 1. Основні правила посвідчення правочинів ............................................. 148
§ 2. Посвідчення правочинів щодо розпорядження часткою
нерухомого майна в спільній власності ................................................. 157
§ 3. Загальні правила посвідчення правочинів про відчуження
нерухомого майна ..................................................................................... 161
§ 4. Посвідчення договорів ренти .................................................................. 164
§ 5. Посвідчення договорів довічного утримання (догляду)
та договорів про надання утримання ..................................................... 165
§ 6. Посвідчення шлюбного договору ........................................................... 168
§ 7. Посвідчення договорів застави (іпотеки) .............................................. 170
§ 8. Посвідчення заповітів .............................................................................. 173
§ 9. Посвідчення довіреностей ...................................................................... 180
5
§ 10. Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів
і витягів із них ....................................................................................... 183
§ 11. Засвідчення справжності підпису на документах ............................... 185
§ 12. Засвідчення вірності перекладу ............................................................ 186
§ 13. Посвідчення фактів ................................................................................ 187
§ 14. Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів ........................ 190
§ 15. Вчинення морських протестів .............................................................. 192
Питання та завдання для самоконтролю ....................................................... 194
Розділ ХI. Охоронні нотаріальні дії ...........................................................195
§ 1. Вжиття заходів щодо охорони спадкового майна.
Видача свідоцтва виконавцю заповіту ................................................... 195
§ 2. Накладання заборони відчуження нерухомого майна
і транспортних засобів, що підлягають державній реєстрації ............. 204
§ 3. Прийняття документів на зберігання ..................................................... 209
Питання та завдання для самоконтролю ....................................................... 210
Розділ ХII. Нотаріальні дії, спрямовані на надання документам
виконавчої сили .............................................................................................211
§ 1. Вчинення виконавчих написів ................................................................ 211
§ 2. Вчинення протестів векселів .................................................................. 218
Питання та завдання для самоконтролю ....................................................... 224
Розділ XIII. Міжнародне співробітництво у сфері нотаріату ................225
§ 1. Застосування законодавства іноземних держав .................................... 225
§ 2. Прийняття нотаріусами документів, складених за кордоном.
Міжнародні договори ............................................................................... 226
§ 3. Забезпечення доказів, необхідних для ведення справ
в органах іноземних держав .................................................................... 229
§ 4. Міжнародний союз нотаріату ................................................................. 240
§ 5. Європейський кодекс нотаріального професійного
права .......................................................................................................... 244
Питання та завдання для самоконтролю ....................................................... 248
Розділ XIV. Судова практика .......................................................................249
§ 1. Розгляд справ про визнання недійсними нотаріально
посвідчених правочинів і нотаріальних актів ....................................... 249
§ 2. Розгляд справ про відшкодування шкоди, заподіяної незаконними
чи недбалими діями нотаріуса ................................................................ 360
§ 3. Розгляд справ про незаконність вчинення нотаріальної дії
або незаконність відмови в її вчиненні .................................................. 365
§ 4. Розгляд справ про визнання незаконним рішення про анулювання
свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю ................... 375
Питання та завдання для самоконтролю ....................................................... 379
Список рекомендованої літератури ........................................................... 380
Алфавітно-предметний покажчик ............................................................. 382
 Не знайшов відповіді???Cry

Дай можливість допомогти тобі!!!!

Замовляй у нас та не нервуй!!!

Нам потрібне здорове молоде поколінняCool

diplomvkarmane@i.ua

095-873-69-22,

063-526-86-86

Фейсбук : https://www.facebook.com/olga.kacedan

Ми завжди «ONLINE»

 
Підручники та інші навчальні матеріали на цьому сайті розміщені виключно з метою ознайомлення та навчання!!!

Скачать:

Звоните нам!

(095) 873-69-22

(063) 526-86-86

Пн. - Пт. с 8.00 до 19.00

Уважаемые посетители нашего сайта!!!Laughing

Если Вы хотите найти репетитора - Вам помогут наши партнеры :  http://repetitor.org.ua/

Библиотека

Sample image В нашей библиотеке более 10 000 электронных книг самых разнообразных тематик.

Наши вакансии

Предлагаем работу трудолюбивым интеллектуалам Подробнее...

Наши цены

Наши цены Вас приятно удивят! Подробнее...

Наша компания

Немного сведений о нашей компании Подробнее...

Наши контакты

Найти нас легко! Подробнее...