Гель А. П., Семаков Г. С., Яковець I. С. Кримінально-виконавче право України: Навч. посібник / За ред. проф. А. X. Степанюка. - К.: Юрінком Інтер, 2008. - 624 с.

Передмова.....9
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Розділ 1. Політика у сфері виконання кримінальних покарань.....13
1.1. Політика у сфері виконання кримінальних покарань: поняття та місце у політиці держави.....13
1.2. Фактори, суб'єкти формування та форми реалізації політики у сфері виконання кримінальних покарань.....18
Контрольні запитання і завдання.....25
Розділ 2. Кримінально-виконавче право, його джерела та принципи. Кримінально-виконавчі правовідносини 26
2.1. Кримінально-виконавче право: поняття, предмет і метод.....26
2.2. Норми та джерела кримінально-виконавчого права.....31
2.3. Кримінально-виконавчі правовідносини.....36
2.4. Принципи кримінально-виконавчого права.....38
2.5. Кримінально-виконавче право як наука та навчальна дисципліна.....44
Контрольні запитання і завдання.....46
Розділ 3. Історія кримінально-виконавчого законодавства України.....48
3.1. Пенітенціарне законодавство на теренах України в період з кінця XVI-до початку XX ст.....48
3.2. Кримінально-виконавче законодавство України у радянський період.....60
3.3. Кримінально-виконавче законодавство незалежної України 83 Контрольні запитання і завдання.....91
Розділ 4. Органи та установи виконання покарань.....92
4.1. Державна кримінально-виконавча служба України. Система органів і установ виконання покарань.....92
4.2. Державний департамент України з питань виконання покарань: завдання, функції та структура.....97
4.3. Територіальні органи управління Департаменту, кримінально-виконавча інспекція та установи виконання покарань.....104
4.4. Взаємодія органів і установ виконання покарань з іншими державними органами, які здійснюють боротьбу зі злочинністю.....107
Контрольні запитання і завдання.....110
Розділ 5. Правовий статус засуджених.....111
5.1. Поняття правового статусу засуджених.....111
5.2. Правовий статус засуджених до окремих видів покарань.....115
Контрольні запитання і завдання.....132
Розділ 6. Контроль і нагляд за виконанням кримінальних покарань. Участь громадськості у виправленні та ресоціалізації засуджених.....133
6.1. Поняття та види контролю за діяльністю органів і установ виконання покарань.....133
6.2. Міжнародний контроль.....134
6.3. Контроль органів державної влади та органів місцевого самоврядування.....136
6.4. Прокурорський нагляд.....139
6.5. Судовий та відомчий контроль.....143
6.6. Громадський контроль та участь громадськості у виправленні і ресоціалізації засуджених.....147
Контрольні запитання і завдання.....158
Розділ 7. Історія становлення покарання у виді позбавлення волі та зарубіжних пенітенціарних систем.....159
7.1. Історія становлення покарання у виді позбавлення волі.....159
7.2. Становлення та розвиток зарубіжних пенітенціарних систем.....161 Контрольні запитання і завдання.....169
Розділ 8. Міжнародні стандарти поводження із засудженими.....170
8.1. Поняття та класифікація міжнародних стандартів поводження із засудженими.....170
8.2. Універсальні міжнародні стандарти загального характеру.....172
8.3. Регіональні міжнародні стандарти загального характеру.....180
8.4. Універсальні міжнародні стандарти спеціального характеру.....184
8.5. Регіональні міжнародні стандарти спеціального характеру.....196
8.6. Міжнародні стандарти щодо певних професійних груп з числа персоналу, окремих видів покарань та окремих категорій правопорушників.....206
Контрольні запитання і завдання.....215
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Розділ 9. Виконання покарань у виді штрафу, конфіскації майна, позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.....216
9.1. Виконання покарання у виді штрафу.....216
9.2. Виконання покарання у виді конфіскації майна.....230
9.3. Виконання покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.....235
Контрольні запитання і завдання.....238
Розділ 10. Виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.....240
10.1. Порядок виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.....240
10.2. Основні обов'язки кримінально-виконавчої інспекції та органів внутрішніх справ щодо виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.....246
10.3. Обов'язки засуджених до покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю і наслідки ухилення від відбування покарання .. 249 Контрольні запитання і завдання.....252
Розділ 11. Виконання покарання у виді громадських робіт.....254
11.1. Порядок виконання покарання у виді громадських робіт.....254
11.2. Умови відбування покарання та відповідальність засуджених до покарання у виді громадських робіт.....261
Контрольні запитання і завдання.....265
Розділ 12. Виконання покарання у виді виправних робіт.....266
12.1. Основні положення про покарання у виді виправних робіт.....266
12.2. Порядок та умови виконання покарання у виді виправних робіт.....268
12.3. Основні обов'язки та функції суб'єктів й учасників процесу виконання покарання у виді виправних робіт.....278
12.4. Порядок провадження відрахувань із заробітку засуджених до виправних робіт.....282
12.5. Обчислення строку та порядок зняття з обліку засуджених до покарання у виді виправних робіт.....284
Контрольні запитання і завдання.....290
Розділ 13. Виконання покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців.....291
Контрольні запитання і завдання.....295
Розділ 14. Виконання покарання у виді арешту.....296
14.1. Загальні положення про порядок виконання покарання у виді арешту.....296
14.2. Умови відбування покарання у виді арешту.....298
14.3. Особливості порядку виконання (відбування) арешту засудженими військовослужбовцями.....305
Контрольні запитання і завдання.....312
Розділ 15. Виконання покарання
у виді обмеження волі.....313
15.1. Загальні положення про покарання у виді обмеження волі.....313
15.2. Порядок виконання покарання у виді обмеження волі.....314
15.3. Умови відбування покарання у виді обмеження волі.....323
15.4. Основні обов'язки адміністрації виправного центру та власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем роботи засуджених до обмеження волі.....331
Контрольні запитання і завдання.....333
Розділ 16. Виконання покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців.....334
16.1. Сутність покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні.....334
16.2. Порядок виконання та умови відбування покарання у виді тримання у дисциплінарному батальйоні.....336
Контрольні запитання і завдання.....347
Розділ 17. Виконання покарання у виді позбавлення волі.....348
17.1. Поняття та види класифікації засуджених при виконанні покарання у виді позбавлення волі.....348
17.2. Первинна класифікація засуджених до позбавлення волі.....353
17.3. Визначення виду установи виконання покарань та місця відбування покарання.....359
17.4. Порядок направлення та приймання засуджених в установи виконання покарань.....364
17.5. Вторинна класифікація засуджених до позбавлення волі та їх розподіл в середині установ виконання покарань. Структурні дільниці колоній.....372
Контрольні запитання і завдання.....385
Розділ 18. Правове регулювання режиму в установах виконання покарань.....386
18.1. Поняття режиму в установах виконання покарань та його основні функції.....386
18.2. Зміст режиму в установах виконання покарань.....392
18.3. Засоби забезпечення режиму в установах виконання покарань.....403
18.4. Зміна умов тримання засуджених в період відбування покарання у виді позбавлення волі.....414
18.5. Режим особливих умов в установах виконання покарань.....420
Контрольні запитання і завдання.....422
Розділ 19. Умови відбування покарання засудженими до позбавлення волі.....423
19.1. Загальні положення про умови відбування покарання засудженими до позбавлення волі.....423
19.2. Придбання засудженими до позбавлення волі продуктів харчування та предметів першої потреби, літератури і письмового приладдя.....425
19.3. Побачення засуджених до позбавлення волі з родичами, адвокатами та іншими особами. Телефонні розмови.....429
19.4. Короткочасні виїзди за межі виправних і виховних колоній.....434
19.5. Одержання засудженими посилок (передач) і бандеролей.....435
19.6. Листування засуджених до позбавлення волі, одержання і відправлення грошових переказів.....439
Контрольні запитання і завдання.....443
Розділ 20. Матеріально-побутове та медико-санітарне забезпечення засуджених до позбавлення волі.....444
20.1. Загальні положення про умови матеріально-побутового забезпечення та медико-санітарного обслуговування засуджених до позбавлення волі.....444
20.2. Матеріально-побутове забезпечення засуджених до позбавлення волі.....446
20.3. Медико-санітарне забезпечення засуджених до позбавлення волі.....450
Контрольні запитання і завдання.....457
Розділ 21. Правове регулювання праці засуджених до позбавлення волі.....458
21.1. Основні принципи та форми організації праці засуджених 458
21.2. Умови праці засуджених до позбавлення волі.....463
21.3. Оплата праці засуджених до позбавлення волі.....465
21.4. Пенсійне забезпечення та соціальний захист засуджених.....470
Контрольні запитання і завдання.....471
Розділ 22. Правове регулювання виховного впливу, загальноосвітнього та професійного навчання засуджених в установах виконання покарань.....472
22.1. Виховна робота із засудженими до позбавлення волі, самодіяльні організації засуджених.....472
22.2. Загальноосвітнє та професійно-технічне навчання засуджених до позбавлення волі.....481
Контрольні запитання і завдання.....486
Розділ 23. Особливості відбування покарання в колоніях різних видів.....487
Контрольні запитання і завдання.....490
Розділ 24. Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими жінками та неповнолітніми.....491
24.1. Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими жінками.....491
24.2. Особливості відбування покарання у виді позбавлення волі засудженими неповнолітніми. Застосування до неповнолітніх заходів заохочення та стягнення.....496
24.3. Переведення засуджених з виховної колонії до виправної колонії. Залишення у виховних колоніях засуджених, які досягли вісімнадцятирічного віку.....503
24.4. Участь громадськості у виправленні і ре соціалізації засуджених неповнолітніх.....508
Контрольні запитання і завдання.....512
Розділ 25. Виконання покарання у виді довічного позбавлення волі.....513
Контрольні запитання і завдання.....525
Розділ 26. Звільнення від відбування покарання, допомога особам, що звільняються від відбування покарання, та їх соціальна адаптація.....526
26.1. Правові підстави та порядок звільнення від відбування покарання.....526
26.2. Правовий статус осіб, які відбули покарання.....545
26.3. Соціальна адптація та надання допомоги особам, звільненим з місць відбування покарання.....548
Контрольні запитання і завдання.....566
Розділ 27. Контроль та нагляд за особами, звільненими від відбування покарання.....567
27.1. Адміністративний нагляд за особами, звільненими від відбування покарання.....567
27.2. Здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання.....578
Контрольні запитання і завдання.....589
Розділ 28. Попереднє ув'язнення.....590
Контрольні запитання і завдання.....603
Список рекомендованої літератури.....604
Предметний покажчик.....616

Не знайшов відповіді???Cry

Дай можливість допомогти тобі!!!!

Замовляй у нас та не нервуй!!!

Нам потрібне здорове молоде поколінняCool

diplomvkarmane@i.ua

095-873-69-22,

063-526-86-86

Фейсбук : https://www.facebook.com/olga.kacedan

Ми завжди «ONLINE»

 
Підручники та інші навчальні матеріали на цьому сайті розміщені виключно з метою ознайомлення та навчання!!!

Звоните нам!

(095) 873-69-22

(063) 526-86-86

Пн. - Пт. с 8.00 до 19.00

Уважаемые посетители нашего сайта!!!Laughing

Если Вы хотите найти репетитора - Вам помогут наши партнеры :  http://repetitor.org.ua/

Библиотека

Sample image В нашей библиотеке более 10 000 электронных книг самых разнообразных тематик.

Наши вакансии

Предлагаем работу трудолюбивым интеллектуалам Подробнее...

Наши цены

Наши цены Вас приятно удивят! Подробнее...

Наша компания

Немного сведений о нашей компании Подробнее...

Наши контакты

Найти нас легко! Подробнее...