Інформаційне право України та електронне право високих технологій : [електронний ресурс] Олег Володимирович Синєоки // – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – 215 ел. с.

ПРОГРАМНИЙ ПЛАН «ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ» МОДУЛЬ 1. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО В СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ ТА ОСНОВИ ЗАКОНОДАВСТВА В СФЕРІ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЛЕКЦІЯ 1 ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ ТА ЙОГО ОСНОВНИХ ГАЛУЗЕВИХ ІНСТИТУТІВ 1. Право, інформаційні відносини та інформаційне законодавство. 2. Теорія правової інформатики. 3. Наука інформаційного права. 4. Поняття технології та види високих технологій. 5. Електронне право високих технологій як галузевий інститут інформаційного права. 6. Методи інформаційного права та методологія електронного права високих технологій. 7. Основні принципи, об’єкти і суб’єкти високотехнологічного інформаційного права. 8. Синергетична концепція інноваційного розвитку інформаційного права. 9. Перспективи розвитку інноваційного законодавства у сфері високих технологій. 10. Розробка проекту Інформаційного кодексу України.

ЛЕКЦІЯ 2 ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ 1. Поняття, основні види та властивості інформації. 2. Феномен інформатизації. 3. Інформаційне електронне суспільство та глобальний інформаційний простір. 4. Програмоване суспільство та високотехнологічна цивілізація. 5. Модернізація технологічної діяльності суспільства та формування технологічного світогляду у цифрову епоху. 6. Сутність інформаційної політики. 7. Національна програма інформатизації. 8. Основні завдання національної системи науково-технічної інформації. 9. Правовий режим інноваційної діяльності технопарків та спеціальних економічних зон. 10. Реформування національної інформаційної політики.

ЛЕКЦІЯ 3 ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЇЇ ОКРЕМИХ ВИДІВ В ЕЛЕКТРОННОМУ ФОРМАТІ 1. Поняття інформаційної діяльності, її основні напрями та електронні види. 2. Правові основи редакційно-видавничої та інформаційної діяльності преси в електронному форматі. 3. Правовий статус інформаційних агентств та електронної пошти. 4. Організація бібліотечної діяльності та правові проблеми електронних бібліотек. 5. Правові особливості організації архівної діяльності та системи електронних архівів. 6. Цифрове телебачення, національне радіомовлення і кінематографія України. 7. Організаційно-правові засади здійснення видавничої справи та види електронних видань. 8. Законодавство у сфері рекламної діяльності та правова регуляція електронної реклами в Інтернеті. 9. Правове регулювання державної статистики та електронний облік статистичної інформації. 10. Правові проблеми використання інсайдерської інформації.

ЛЕКЦІЯ 4 ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА МЕРЕЖА ТА ВИДИ ЕЛЕКТРОННИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ 1. Основні дефініції, поняття та функції електронної комунікації. 2. Цифрові права людини та мультимедіа-технології як наукові категорії. 3. Сфера застосування та класифікація телекомунікацій. 4. Поняття та види телекомунікаційних послуг. 5. Суб’єкти ринку телекомунікаційних послуг. 6. Поняття електронного документообігу та правові ознаки електронних документів. 7. Інформаційні ресурси та інформаційні продукти. 8. Інформаційні моделі та компоненти інформаційної системи. 9. Інформаційні процеси та новітні інформаційні технології. 10. Глобальна система Інтернет як вид електронної комунікації та проблеми правового регулювання Інтернет-простору.

МОДУЛЬ 2. ПРАВОЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ ЛЕКЦІЯ 5 КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ТА КРИМІНОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ У СФЕРІ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ 1. Інформаційна сфера і політика у сфері боротьби зі злочинністю. 2. Політика інформатизації правоохоронних органів. 3. Поняття кримінально-правової політики. 4. Інформаційні правопорушення і злочини у сфері високих технологій. 5. Злочинність у сфері високих технологій. 6. Інформаційна та міжнародна злочинність. 7. Проблеми інтелектуалізації високотехнологічної злочинності. 8. Кримінальне право і електронне право високих технологій. 9. Кримінально-правова характеристика злочинів у сфері використання електронно- обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку. 10. Специфічні риси злочинів у сфері нанотехнологій і прогнози розвитку нанозлочинності.

ЛЕКЦІЯ 6 ЕЛЕКТРОННЕ ПРАВО ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ І КРИМІНАЛІСТИЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ 1. Методи інформаційної безпеки та електронні системи захисту інформації. 2. Інформаційна надійність оптоволоконних телекомунікацій та проблеми правової регуляції. 3. Методологія, принципи та функції Інтернет-моніторингу. 4. Мета та завдання правового моніторингу цифрових інформаційних мереж. 5. Криміналістична інформатика та високі технології. 6. Проблеми досудового слідства у сфері високих технологій та криміналістична модернізація. 7. Електронні види інформаційних та експертно-криміналістичних систем. 8. Характеристика інформаційних та експертно-криміналістичних систем. 9. Автоматизоване робоче місце слідчого. 10. Проект «Оптико-електронний кабінет криміналістики».

ЛЕКЦІЯ 7 ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА СИСТЕМА ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ 1. Інформаційне забезпечення органів прокуратури. 2. Інфраструктура прокурорських телекомунікацій. 3. Електронний документообіг в органах прокуратури. 4. Інформаційно-аналітична підсистема «Статистика». 5. Електронна система «Нагляд». 6. АРМ «Прокурор-кримінолог-аналітик». 7. Розбудова інформаційних технологій нового покоління. 8. Основні завдання інформатизації прокурорської діяльності. 9. Концептуальні засади інформатизації органів прокуратури. 10. Стратегії розвитку інформатизації органів прокуратури України.

ЛЕКЦІЯ 8 НАНОТЕХНОЛОГІЯ ЯК СПЕЦІАЛЬНИЙ ОБ’ЄКТ ЕЛЕКТРОННОГО ПРАВА ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ 1. Поняття та правові ознаки нанотехнології. 2. Правове забезпечення наноіндустрії. 3. Нанотехніка, види наноматеріалів та організаційно-правові проблеми нанотехнологій. 4. Концепція розвитку нанотехнологій. 5. Інформаційно-правові проблеми штучного інтелекту і нанороботи. 6. Перспективи інноваційних розробок антикримінальних наносистем. 7. Інформатизація Збройних Сил та військові нанотехнології. 8. Інформаційне забезпечення судово-експертних досліджень і нанонаукові можливості. 9. Судова медицина, судова хімія і нанохімія. 10. Судова (криміналістична) фізика і криміналістична нанотехніка.

ПІДСУМКОВІ ТЕСТИ РІЗНИХ РІВНЕЙ СКЛАДНОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

 Не знайшов відповіді???Cry

Дай можливість допомогти тобі!!!!

Замовляй у нас та не нервуй!!!

Нам потрібне здорове молоде поколінняCool

diplomvkarmane@i.ua

095-873-69-22,

063-526-86-86

Фейсбук : https://www.facebook.com/olga.kacedan

Ми завжди «ONLINE»

 
Підручники та інші навчальні матеріали на цьому сайті розміщені виключно з метою ознайомлення та навчання!!!

Скачать:

Звоните нам!

(095) 873-69-22

(063) 526-86-86

Пн. - Пт. с 8.00 до 19.00

Уважаемые посетители нашего сайта!!!Laughing

Если Вы хотите найти репетитора - Вам помогут наши партнеры :  http://repetitor.org.ua/

Библиотека

Sample image В нашей библиотеке более 10 000 электронных книг самых разнообразных тематик.

Наши вакансии

Предлагаем работу трудолюбивым интеллектуалам Подробнее...

Наши цены

Наши цены Вас приятно удивят! Подробнее...

Наша компания

Немного сведений о нашей компании Подробнее...

Наши контакты

Найти нас легко! Подробнее...