Інформаційне право Марущак А.І.

ББК67.9(4Ук)301

УДК 34(477) М29

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

(Лист № 1.4/18-Г-512 від 10.04.2007)

Рецензенти:

Калюжний P., начальник кафедри теорії держави та права Київського національного університету внутрішніх справ України, доктор юридичних наук, професор.

Цимбалюк В., головний науковий співробітник Науково-дослідною центру Академії прокуратури України, старший радник юстиції, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник.

Макаренко В., провідний науковий співробітник Інституту захисту інформації Національної академії СБ України, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник.

Марущак А.І. Інформаційне право: Доступ до інформації: Навчальний посібник. - К.: КНТ, 2007. - 532 с

ISBN 978-966-373-272-5

У навчальному посібнику розкриваються теоретичні основи та практичні засади реалізації права громадян на доступ до інформації. Досліджено національно-правові та міжнародно-правові гарантії реалізації права громадян на доступ до інформації. Визначено особливості правової^ регламентації різноманітних засобів та процедур отримання громадянами інформації, зокрема доступу до інформації про діяльність органів державної влади, приватної інформації про фізичну особу, інформації про суб'єктів господарювання та їх діяльність тощо. Розкрито правові основи отримання відкритої інформації через ЗМІ, доступу громадян до інформації через мережу Інтернет, доступу до інформації в архівах. Акцентовано увагу на проблемах платності послуг за надання інформації, отримання інформації різними категоріями громадян, юридичної відповідальності за неправомірні діяння у сфері доступу громадян до інформації.

Навчальний посібник розроблено для студентів, що навчаються за правовими та іншими гуманітарними напрямами підготовки. Посібник буде корисним для аспірантів, науковців та практиків, які досліджують проблематику формування та правового регулювання інформаційних відносин в Україні.

ББК67.9(4Ук)301.15я7

ISBN 978-966-373-272-5

© Марущак А.І., 2007 ,© КНТ, 2007


ЗМІСТ

Передмова.................................................................................................................... 6

РОЗДІЛ І. ІНФОРМАЦІЯ У ПРАВОВІДНОСИНАХ........................................ 9

1.1.  Інформація: зміст поняття, наукові погляди

на правову природу........................................................................... 12

1.2.    Види інформації................................................................................... 18

1.3.    Правовий статус інформації про фізичну особу......................... 33

1.4.    Джерела інформації............................................................................ 47

РОЗДІЛ II. ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО.

ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА. ІНФОРМАЦІЙНА
БЕЗПЕКА....................................................................................................... 51

2.1.    Загальні положення про інформаційне суспільство — 52

2.2.    Інформаційна культура..................................................................... 72

2.3.    Загальні положення про інформаційну безпеку......................... 76

РОЗДІЛ III. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО.

ІНФОРМАЦІЙНІ ВІДНОСИНИ............................................................... 86

3.1.    Інформаційне право та законодавство.......................................... 88

3.2.    Право на інформацію....................................................................... 103

3.3.    Суб'єкти правовідносин, що виникають

з приводу реалізації права на інформацію............................... 110

РОЗДІЛ IV. ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ: ПОНЯТТЯ,

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ.................................................................. 117

4.1.   Поняття доступу громадян до інформації,

його зв'язок з інститутом свободи слова.................................... 122

4.2.    Міжнародно-правові гарантії реалізації права громадян на інформацію та на доступ до інформації — 129

4.3.    Національне законодавство, що гарантує право громадян на доступ до інформації           147


Зміст

РОЗДІЛ V. ПРИНЦИПИ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ............................. 182

5.1.    Принципи доступу громадян до інформації.............................. 184

5.2.    Стандарти формування системи доступу

до інформації у зарубіжних країнах........................................... 194

5.3.  Правомірність та неправомірність доступу

громадян до інформації.................................................................. 206

РОЗДІЛ VI. ОСНОВНІ ПРАВОВІ ЗАСОБИ ОТРИМАННЯ

ГРОМАДЯНАМИ ІНФОРМАЦІЇ........................................................... 216

6.1.    Інформаційний запит та звернення громадян........................... 221

6.2.    Порядок надання інформації за запитами, усними

та письмовими зверненнями громадян....................................... 229

6.3.    Плата за послуги з надання інформації..................................... 247

6.4.    Правові підстави відмови громадянам у доступі

до інформації..................................................................................... 256

6.5.   Оскарження рішень, дій чи бездіяльності
щодо порушення права громадян на доступ

до інформації..................................................................................... 262

РОЗДІЛ VII. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ГРОМАДЯН

ДО ІНФОРМАЦІЇ....................................................................................... 272

7.1.  Доступ до інформації через друковані засоби

масової інформації........................................................................... 274

7.2.    Забезпечення доступу до інформації за допомогою аудіовізуальних ЗМІ та інформаційних агентств          279

7.3.    Доступ до інформації з бібліотечних ресурсів......................... 292

7.4.    Доступ до інформації в архівах.................................................... 298

7.5.    Особливості доступу громадян до інформації

через мережу Інтернет.................................................................... 309

РОЗДІЛ VIII. ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ............................... 319

8.1.  Сучасні тенденції доступу до інформації
про діяльність органів державної влади

та місцевого самоврядування....................................................... 324

8.2.  Обов'язок органів державної влади та місцевого
самоврядування оприлюднювати офіційну
документовану інформацію та інші відомості

про свою діяльність......................................................................... 343

4


Скачать:

Звоните нам!

(095) 873-69-22

(063) 526-86-86

Пн. - Пт. с 8.00 до 19.00

Уважаемые посетители нашего сайта!!!Laughing

Если Вы хотите найти репетитора - Вам помогут наши партнеры :  http://repetitor.org.ua/

Библиотека

Sample image В нашей библиотеке более 10 000 электронных книг самых разнообразных тематик.

Наши вакансии

Предлагаем работу трудолюбивым интеллектуалам Подробнее...

Наши цены

Наши цены Вас приятно удивят! Подробнее...

Наша компания

Немного сведений о нашей компании Подробнее...

Наши контакты

Найти нас легко! Подробнее...