Основи адміністративного судочинства в Україні: Навч. посіб. для юр. факультетів та юр. клінік / За заг. редакцією Александрової Н.В., Куйбіди P.O. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К.: КНТ, 2009. - 248 с.

Вступ.....9
ЧАСТИНА 1. Основи адміністративного судочинства.....9
1.1. Адміністративна юстиція як інститут судового захисту. Завдання адміністративного судочинства та його відмінність від інших видів судочинства. Законодавство про адміністративне судочинство України.....11
1.2. Принципи адміністративного судочинства та особливості їх застосування.....23
Верховенство права.....24
Законність.....28
Рівність усіх учасників адміністративного процесу перед законом і судом.....30
Змагальність.....32
Диспозитивність.....35
Офіційність.....39
Гласність і відкритість адміністративного процесу.....42
Забезпечення апеляційного та касаційного оскарження рішень адміністративного суду.....48
Обов'язковість судових рішень.....49
1.3. Предмет адміністративної юрисдикції, його встановлення.....52
1.4. Визначення підсудності адміністративної справи.....62
1.5. Учасники адміністративного процесу. Адміністративна процесуальна правосуб'єктність. Права та обов'язки учасників адміністративного процесу.....70
1.6. Адміністративний позов. Зміна адміністративного позову або відмова від нього. Забезпечення адміністративного позову.....83
1.7. Докази і доказування в адміністративному процесі.....87
1.8. Порядок та умови надання правової допомоги в адміністративних справах. Межі надання допомоги працівниками судів.....90
1.9. Проходження справи в адміністративному суді та особливості такого проходження порівняно з іншими видами судочинства.....94
Перша інстанція.....94
Апеляційна інстанція.....104
Касаційна інстанція.....113
Перегляд судових рішень за винятковими обставинами.....120
Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.....123
1.10. Судові рішення в адміністративних справах та особливості їх виконання.....127
Різновиди судових рішень.....127
Набрання судовим рішенням законної сили.....129
Порядок виконання судового рішення в адміністративній справі. Повноваження суду при виконанні судового рішення.....130
1.11. Особливості розгляду і вирішення спорів, віднесених до юрисдикції адміністративних судів.....139
Спори щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень.....140
Спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби.....157
Компетенційні спори та спори, що виникають з адміністративних договорів.....162
Спори за адміністративним позовом суб'єкта владних повноважень до фізичних чи юридичних осіб.....164
Виборчі спори.....167
ЧАСТИНА 2. Орієнтовний модульний курс викладання основ адміністративного судочинства.....178
2.1. Структура модульного курсу.....178
2.2. Форми проведення занять та система оцінювання знань.....186
Оцінювання знань.....187
2.3. Плани занять з реалізації навчальних модулів.....188
МОДУЛЬ 1. Адміністративна юстиція та адміністративне судочинство. Принципи адміністративного судочинства.....188
План занять для вищих навчальних закладів, де застосовується кредитно-модульна система навчання.....188
Контрольні питання.....189
Тестові завдання.....190
План занять для студентів юридичних клінік.....192
Задачі.....195
МОДУЛЬ 2. Предмет адміністративної юрисдикції. Учасники адміністративного процесу.....199
План занять для вищих навчальних закладів, де застосовується кредитно-модульна система навчання.....199
Контрольні питання.....199
Тестові завдання.....200
План занять для студентів юридичних клінік.....203
Задачі.....205
МОДУЛЬ 3. Адміністративний позов. Докази і доказування. Правова допомога.....208
План занять для вищих навчальних закладів, де застосовується кредитно-модульна система навчання.....208
Контрольні питання.....209
Тестові завдання.....209
План занять для студентів юридичних клінік.....211
Задачі.....213
МОДУЛЬ 4. Провадження в адміністративних справах. Судові рішення.....215
План занять для вищих навчальних закладів, де застосовується кредитно-модульна система навчання.....215
Контрольні питання.....216
Тестові завдання.....217
План занять для студентів юридичних клінік.....220
Задачі.....223
МОДУЛЬ 5. Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ.....227
План занять для вищих навчальних закладів, де застосовується кредитно-модульна система навчання.....227
Контрольні питання.....227
Тестові завдання.....228
План занять для студентів юридичних клінік.....230
Задачі.....233
ВІДПОВІДІ НА ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ.....236
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА.....239
Рекомендована література з адміністративної юстиції.....239
Рекомендована література з освіти у юридичних клініках.....244
Додаток. Адміністративний позов про оскарження рішення, дій, бездіяльності суб'єкта владних повноважень (бланк).....246

Не знайшов відповіді???Cry

Дай можливість допомогти тобі!!!!

Замовляй у нас та не нервуй!!!

Нам потрібне здорове молоде поколінняCool

diplomvkarmane@i.ua

095-873-69-22,

063-526-86-86

Фейсбук : https://www.facebook.com/olga.kacedan

Ми завжди «ONLINE»

 
Підручники та інші навчальні матеріали на цьому сайті розміщені виключно з метою ознайомлення та навчання!!!

Звоните нам!

(095) 873-69-22

(063) 526-86-86

Пн. - Пт. с 8.00 до 19.00

Уважаемые посетители нашего сайта!!!Laughing

Если Вы хотите найти репетитора - Вам помогут наши партнеры :  http://repetitor.org.ua/

Библиотека

Sample image В нашей библиотеке более 10 000 электронных книг самых разнообразных тематик.

Наши вакансии

Предлагаем работу трудолюбивым интеллектуалам Подробнее...

Наши цены

Наши цены Вас приятно удивят! Подробнее...

Наша компания

Немного сведений о нашей компании Подробнее...

Наши контакты

Найти нас легко! Подробнее...