Демський Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України: навч. посіб. / Е.Ф. Демський. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 496 с.

Передмова.....7
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
РОЗДІЛ 1
Адміністративне процесуальне право як складова галузь правової системи України
ГЛАВА 1. Поняття адміністративного процесуального права
України.....10
1.1. Соціальне призначення адміністративного процесуального права.....10
1.2. Предмет адміністративного процесуального права України.....17
1.3. Метод адміністративного процесуального права.....22
1.4. Принципи адміністративного процесуального права та адміністративного процесу.....25
1.5. Система адміністративного процесуального права.....45
1.6. Взаємодія адміністративного процесуального права з іншими галузями права.....47
1.7. Адміністративне процесуальне право як самостійна галузь у системі права України.....49
ГЛАВА 2. Норми адміністративного процесуального права.....53
2.1. Поняття, ознаки та основні риси адміністративних процесуальних норм, особливості їх структури.....53
2.2. Джерела адміністративного процесуального права.....58
ГЛАВА 3. Адміністративні процесуальні правовідносини.....64
3.1. Поняття та основні риси адміністративних процесуальних правовідносин.....64
3.2. Структура адміністративних процесуальних відносин.....67
3.3. Види адміністративних процесуальних відносин.....75
ГЛАВА 4. Суб'єкти і учасники адміністративного процесуального права.....78
4.1. Поняття і класифікація суб'єктів адміністративного процесуального права.....78
4.2. Особи, які розглядають і вирішують адміністративні справи.....80
4.3. Особи, які обстоюють в адміністративному процесі особисті права та законні інтереси.....85
4.4. Особи, які представляють та захищають інтереси інших осіб.....93
4.5. Особи, які сприяють адміністративним провадженням.....100
РОЗДІЛ 2 Адміністративний процес та адміністративні провадження
ГЛАВА 5. Сутність адміністративного процесу та його зміст.....106
5.1. Поняття та особливості адміністративного процесу.....106
5.2. Структура адміністративного процесу.....113
5.3. Адміністративні провадження та їх види.....116
5.4. Стадії адміністративних проваджень.....125
5.5. Адміністративні процедури.....130
5.6. Адміністративна юрисдикція.....135
5.7. Адміністративна юстиція (судочинство).....140
ГЛАВА 6. Докази в адміністративному процесі.....146
6.1. Поняття адміністративного процесуального доказування.....146
6.2. Джерела доказів у адміністративному процесі.....149
6.3. Дослідження та оцінка доказів у адміністративному процесі.....152
6.4. Класифікація доказів. Заходи забезпечення доказів та адміністративних проваджень.....155
ГЛАВА 7. Процесуальні строки.....159
7.1. Поняття процесуальних строків та їх значення в адміністративному процесі.....159
7.2. Види процесуальних строків та їх характеристика.....162
ГЛАВА 8. Заходи процесуального примусу в адміністративному процесі.....171
8.1. Поняття заходів процесуального примусу.....171
8.2. Види заходів процесуального примусу та їх характеристика.....173
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
РОЗДІЛ З Процесуальні відносини в сфері управлінської діяльності
ГЛАВА 9. Провадження у сфері управління.....183
9.1. Поняття, зміст та структура проваджень у сфері управління...183
9.2. Адміністративні провадження за заявою суб'єкта звернення...193
9.3. Адміністративні провадження за ініціативою органу владних повноважень.....198
9.4. Адміністративні провадження за скаргою суб'єкта звернення.....213
ГЛАВА 10. Провадження за зверненням громадян.....223
10.1. Правові основи провадження за зверненням громадян.....223
10.2. Види звернень громадян, їх характеристика та особливості проваджень.....227
10.3. Вимоги до звернення громадян.....229
10.4. Учасники адміністративних проваджень за зверненням громадян.....230
10.5. Стадії та структура провадження за зверненням громадян.....232
10.6. Діловодство за зверненням громадян.....238
РОЗДІЛ 4 Адміністративне судочинство в Україні
ГЛАВА її. Організація адміністративного судочинства в Україні.....242
11.1. Розвиток адміністративного судочинства (юстиції) в Україні.....242
11.2. Поняття, завдання та мета адміністративного судочинства.....245
11.3. Система та повноваження адміністративних судів.....251
11.4. Склад суду та відводи.....254
11.5. Судові виклики та повідомлення.....259
11.6. Фіксування адміністративного процесу.....261
11.7. Судові витрати.....264
ГЛАВА 12. Підвідомчість та підсудність справ адміністративному суду.....267
12.1. Підвідомчість адміністративних справ.....267
12.2. Поняття підсудності адміністративних справ.....276
12.3. Предметна підсудність адміністративних справ.....277
12.4. Територіальна підсудність адміністративних справ.....281
12.5. Інстанційна підсудність адміністративних справ.....285
12.6. Підсудність за зв'язком вимог.....286
12.7. Наслідки порушення правил підсудності.....287
РОЗДІЛ 5 Провадження з адміністративного судочинства
ГЛАВА 13. Провадження в суді першої інстанції.....291
13.1. Звернення до адміністративного суду та відкриття провадження в адміністративній справі.....291
13.2. Підготовче провадження.....310
13.3. Судовий розгляд справи.....320
13.4. Судові рішення, їх зміст та порядок ухвалення.....327
13.5. Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ.....334
ГЛАВА 14. Перегляд судових рішень.....346
14.1. Способи забезпечення законності та обґрунтованості судових рішень.....346
14.2. Перегляд судових рішень в апеляційному порядку. Апеляційне провадження.....347
14.3. Перегляд судових рішень у касаційному порядку. Касаційне провадження.....364
14.4. Перегляд судових рішень за винятковими обставинами.....378
14.5. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами.....387
ГЛАВА 15. Виконання судових рішень у справах адміністративного судочинства.....395
15.1. Види судових рішень та набрання ними законної сили.....395
15.2. Поняття та зміст виконання судових рішень.....400
15.3. Порядок виконання судових рішень.....406
15.4. Відповідальність за невиконання судових рішень.....419
РОЗДІЛ 6 Адміністративно-деліктні провадження
ГЛАВА 16. Загальні положення провадження у справах про адміністративні правопорушення.....412
16.1. Загальна характеристика провадження у справах про адміністративні правопорушення.....412
16.2. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення.....419
16.3. Права та обов'язки осіб, які беруть участь у провадженні в справі про адміністративні правопорушення...426
16.4. Органи (посадові особи), які розглядають справи про адміністративні правопорушення.....430
16.5. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення.....437
ГЛАВА 17. Провадження в справах про адміністративні правопорушення.....443
17.1. Завдання та принципи провадження в справах про адміністративні правопорушення.....443
17.2. Відкриття справи про адміністративне правопорушення.....450
17.3. Розгляд справи про адміністративне правопорушення....459
17.4. Винесення постанови у справі про адміністративне правопорушення.....462
17.5. Перегляд постанови у справі про адміністративне правопорушення.....464
17.6. Виконання постанови у справі про адміністративне правопорушення.....471
ПРОГРАМА курсу навчальної дисципліни «Адміністративне процесуальне право України».....477
Література.....488

Не знайшов відповіді???Cry

Дай можливість допомогти тобі!!!!

Замовляй у нас та не нервуй!!!

Нам потрібне здорове молоде поколінняCool

diplomvkarmane@i.ua

095-873-69-22,

063-526-86-86

Фейсбук : https://www.facebook.com/olga.kacedan

Ми завжди «ONLINE»

 
Підручники та інші навчальні матеріали на цьому сайті розміщені виключно з метою ознайомлення та навчання!!!

Звоните нам!

(095) 873-69-22

(063) 526-86-86

Пн. - Пт. с 8.00 до 19.00

Уважаемые посетители нашего сайта!!!Laughing

Если Вы хотите найти репетитора - Вам помогут наши партнеры :  http://repetitor.org.ua/

Библиотека

Sample image В нашей библиотеке более 10 000 электронных книг самых разнообразных тематик.

Наши вакансии

Предлагаем работу трудолюбивым интеллектуалам Подробнее...

Наши цены

Наши цены Вас приятно удивят! Подробнее...

Наша компания

Немного сведений о нашей компании Подробнее...

Наши контакты

Найти нас легко! Подробнее...