Ортинський В.Л., Кісіль З.Р., Ковалів М.В. Управління в органах виконавчої влади України. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 296 с.

ГЛАВА 1. НАУКА УПРАВЛІННЯ.....7
1.1. Історичний розвиток передумов сучасного управління.....7
1.2. Розвиток теорії управління.....9
ГЛАВА 2. СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ. УПРАВЛІННЯ В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ.....16
2.1 Поняття соціального управління. Предмет, завдання та зміст курсу «Основи управління в органах виконавчої влади».....16
2.2 Особливості управління органами виконавчої влади та основні напрямки його вдосконалення.....23
2.3 Принципи управління органами виконавчої влади.....25
2.4 Управління внутрішніми справами як самостійна галузь державного управління та його основні принципи.....36
2.5. Функції управління в органах виконавчої влади.....42
2.6. Правове забезпечення управління органами виконавчої влади.....47
2.6.1 Поняття, правового забезпечення управління органами виконавчої влади, його зміст і завдання.....47
2.6.2. Нормотворчість як система органів відомчого регулювання організації та діяльності органів виконавчої влади.....50
2.6.3. Процедура підготовки нормативних актів.....52
ГЛАВА 3. МЕТОДИ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ.....53
3.1. Науковий метод управління. Управлінський цикл.....53
3.2. Методи соціального управління та пізнання в органах виконавчої влади.....56
3.3. Методи впливу в органах виконавчої влади.....63
3.3.1. Переконання та примус як загальні методи впливу.....63
3.3.2. Організаційні методи.....68
3.3.3. Економічні методи.....69
3.3.4. Соціально-психологічні методи.....70
3.4. Примус у здійсненні державного управління.....74
3.4.1. Адміністративний примус як різновид державного примусу, його види.....74
3.4.2. Методи переконання і примусу в діяльності органів внутрішніх справ.....78
ГЛАВА 4. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА РОБОТА
В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ.....82
4.1. Управлінська інформація. Основні положення.....82
4.2. Поняття інформації та її види. Інформаційне забезпечення апаратів органів виконавчої влади.....86
4.3. Поняття аналітичної роботи та її основні напрями.....92
4.4. Аналітичні методи обґрунтування управлінських рішень у різних сферах. Сутність та визначення аналізу.....95
ГЛАВА 5. ПЛАНУВАННЯ В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ.....99
5.1. Сутність і роль планування в органах виконавчої влади.....99
5.2. Принципи планування та вимоги до планів органів виконавчої влади.....101
5.3. Система і структура планів органів виконавчої влади.....104
5.4. Зміст процесу планування та організація контролю за виконанням планів.....108
ГЛАВА 6. ПІДГОТОВКА ТА ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ.....112
6.1. Природа управлінських рішень.....112
6.1.1. Загальні поняття про управлінське рішення.....112
6.1.2. Класифікація управлінських рішень і вимоги до них.....114
6.2. Управлінське рішення в циклі управління.....118
6.3. Підготовка управлінських рішень.....121
6.4. Прийняття управлінського рішення.....125
6.4.1. Основи теорії прийняття рішень.....125
6.4.2. Методи прийняття рішення.....133
6.4.3. Методи обґрунтування управлінських рішень.....135
6.4.4. Варіанти та організаційні способи прийняття рішень.....138
6.5. Принципи організації виконання управлінських рішень.....141
ГЛАВА 7. КОНТРОЛЬ ТА ОБЛІК В ОРГАНАХ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ.....147
7.1. Поняття, зміст і визначення контролю як функції управління.....147
7.2. Принципи, форми та методи контролю в органах виконавчої влади.....151
7.3. Система контролю в органах виконавчої влади.....156
7.4. Поняття та види обліку в системі органів виконавчої влади.....159
ГЛАВА 8. РОЛЬ ТА МІСЦЕ КЕРІВНИКА В УПРАВЛІННІ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ.....161
8.1. Стиль та методи управління, їх застосування в умовах України.....161
8.2. Поняття та сутність стилю управління керівника в органах виконавчої влади.....171
8.3. Функції керівника у процесі управління органом виконавчої влади.....175
8.4. Вимоги, які пред'являються до керівника органу виконавчої влади.....177
8.5. Культура керівника органу виконавчої влади.....180
8.6. Особливості проведення нарад.....182
8.7. Організація ділових бесід.....186
ГЛАВА 9. СУТНІСТЬ ЛІДЕРСТВА.....191
9.1. Основи лідерства.....191
9.1.1. Природа та визначення поняття лідерства.....192
9.1.2. Лідерство і управління. Лідер і керівник.....194
9.1.3. Підходи до вивчення лідерства.....197
9.2. Традиційні концепції лідерства.....198
9.2.1. Лідерство і управління. Лідер і керівник.....198
9.2.2. Концепції лідерської поведінки.....200
9.3. Концепції ситуаційного лідерства.....202
9.3.1. Концепція лідерської поведінки Танненбаума-Шмідта.....202
9.3.2. Модель ситуаційного лідерства Фреда Фідлера.....203
9.3.3. Модель ситуаційного лідерства П. Херсея і К. Бланшарда.....204
ГЛАВА 10. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА В УКРАЇНІ. ПЕРСОНАЛ В УПРАВЛІННІ ОРГАНАМИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ.....205
10.1. Державна служба в Україні та державні службовці.....205
10.2. Особливості проходження служби державними службовцями.....210
10.3. Класифікація посад державних службовців.....214
10.4. Служба в органах внутрішніх справ.....216
10.5. Зміст кадрової функції.....221
10.6. Поняття та класифікація персоналу ОВС. Вимоги до персоналу.....229
10.7. Методи відбору персоналу на службу в ОВС України.....235
ГЛАВА 11. КОНФЛІКТИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ.....242
11.1. Типологія конфлікту та причини його виникнення.....242
11.2. Основні стилі поведінки у конфліктній ситуації.....244
11.3. Аналіз та техніка розв'язання конфлікту.....248
11.4. Чинники конструктивного розв'язання конфлікту.....258
11.5. Застосування стратегій і методів для створення моделі поведінки у конфліктній ситуації.....254
11.6. Керівник і конфлікт. Очікування та реальність.....256
ГЛАВА 12. УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ У ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ.....266
12.1 Загальна характеристика конфліктів.....266
12.2 Профілактика конфліктів у діяльності органів виконавчої влади.....273
12.3 Управління конфліктами як метод їх розв'язання.....277
Література.....284

ціна електронної версії підручника - 50 грн.

замовляйте підручник за адресою або телефонами, що вказані у контактах на головній сторінці сайту.

Звоните нам!

(095) 873-69-22

(063) 526-86-86

Пн. - Пт. с 8.00 до 19.00

Уважаемые посетители нашего сайта!!!Laughing

Если Вы хотите найти репетитора - Вам помогут наши партнеры :  http://repetitor.org.ua/

Библиотека

Sample image В нашей библиотеке более 10 000 электронных книг самых разнообразных тематик.

Наши вакансии

Предлагаем работу трудолюбивым интеллектуалам Подробнее...

Наши цены

Наши цены Вас приятно удивят! Подробнее...

Наша компания

Немного сведений о нашей компании Подробнее...

Наши контакты

Найти нас легко! Подробнее...