КУЛЬТУРОЛОГІЯ О.М. Ізваріна

ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К. мист. О.М. Ізваріна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

 

 

 

Конспект лекцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецьк 2004


 

ББК 71.0

Рекомендовано до видання
методичною радою ДІТБ

(протокол № 6 від 28.04.2004 р.)

К 90

 

 

 

 

 

Рецензент

 

В.В. Разумний, к.і.н.

(Донецький інститут туристичного бізнесу)

 

 

 

 

К 90        Культурологія: Конспект лекцій / Автор-укладач О.М. Ізваріна / Донецьк. ін-т турист. бізнесу. – Донецьк, 2004. – 126 с.

 

 

Запропонований конспект лекцій з дисципліни “Культурологія” містить матеріали з теорії культури, висвітлює процеси класифікації та періодизації культур, філософські питання культурології.

В конспекті розглядаються також проблеми спадкоємності, традицій та новаторства в культурі, співставляються феномени “культура” та “цивілізація”, розглядається культура як зв’язуюча ланка між людиною і природою.

Висвітлюються також важливі питання: культура як соціальне явище, компаративний аналіз культур, генотипологія Заходу та Сходу, загальні риси сучасної культури, історичні етапи розвитку української культури

 

 

 

 

 

 

 

ББК 71.0

 

 

 

 

 

© О.М. Ізваріна, 2004

© Донецький інститут

    туристичного бізнесу, 2004


Зміст

 

 TOC \o "1-3" \h \z Тема 1. Культура як соціальне вище. Діяльнісний підхід у культурології PAGEREF _Toc73590260 \h 6 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370033003500390030003200360030000000

1.1. Культурологія як наука про культуру. Предмет і завдання культурології PAGEREF _Toc73590261 \h 6 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370033003500390030003200360031000000

1.2. Культурологія в системі сучасного знання. PAGEREF _Toc73590262 \h 9 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370033003500390030003200360032000000

1.3. Традиції в культурі. Спадкоємність як закономірність розвитку культури  PAGEREF _Toc73590263 \h 12 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370033003500390030003200360033000000

1.4. Методологічні засади культурології та підходи в дослідженні феномена культури. Діяльність як головне джерело культури. PAGEREF _Toc73590264 \h 14 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370033003500390030003200360034000000

1.5. Структура і основні функції культури. PAGEREF _Toc73590265 \h 17 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370033003500390030003200360035000000

1.6. Культурологія як форма самореалізації людини. PAGEREF _Toc73590266 \h 21 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370033003500390030003200360036000000

1.7. Розвиток уявлень про культуру в філософській думці від античності до сьогодення. PAGEREF _Toc73590267 \h 23 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370033003500390030003200360037000000

Література до теми 1. PAGEREF _Toc73590268 \h 34 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370033003500390030003200360038000000

Питання до самоконтролю.. PAGEREF _Toc73590269 \h 35 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370033003500390030003200360039000000

Тема 2. Культура та природа. Культура та цивілізація.. PAGEREF _Toc73590270 \h 36 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370033003500390030003200370030000000

2.1. Людина як продукт біологічного та культурного розвитку. PAGEREF _Toc73590271 \h 36 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370033003500390030003200370031000000

2.2. Культура як підґрунтя гармонізації протиріч між людиною і природою   PAGEREF _Toc73590272 \h 37 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370033003500390030003200370032000000

2.3. Співставлення феноменів “культура” і “цивілізація”. PAGEREF _Toc73590273 \h 39 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370033003500390030003200370033000000

2.4. Теорії культурно-історичних типів та локальних цивілізацій. PAGEREF _Toc73590274 \h 41 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370033003500390030003200370034000000

2.5. Глобальні проблеми сучасної цивілізації PAGEREF _Toc73590275 \h 44 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370033003500390030003200370035000000

Література до теми 2. PAGEREF _Toc73590276 \h 49 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370033003500390030003200370036000000

Питання до самоконтролю.. PAGEREF _Toc73590277 \h 50 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370033003500390030003200370037000000

Тема 3. Методологія вивчення культурних явищ. Типологія культур. PAGEREF _Toc73590278 \h 51 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370033003500390030003200370038000000

3.1. Методологічні особливості культурології в системі наук. PAGEREF _Toc73590279 \h 51 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370033003500390030003200370039000000

3.2. Методологічні принципи культурології як самостійної науки. PAGEREF _Toc73590280 \h 52 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370033003500390030003200380030000000

3.3. Проблема типології культур. PAGEREF _Toc73590281 \h 52 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370033003500390030003200380031000000

Література до теми 3. PAGEREF _Toc73590282 \h 55 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370033003500390030003200380032000000

Питання до самоконтролю.. PAGEREF _Toc73590283 \h 56 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370033003500390030003200380033000000

Тема 4. Компаративний аналіз культур. PAGEREF _Toc73590284 \h 57 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370033003500390030003200380034000000

4.1. Проблема історичної типології культури. PAGEREF _Toc73590285 \h 57 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370033003500390030003200380035000000

4.2. Сутність і характерні особливості регіонального підходу до типології світової культури. Класифікація культурних регіонів та їх типові риси. PAGEREF _Toc73590286 \h 58 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370033003500390030003200380036000000

4.3. Релігійний тип культури. PAGEREF _Toc73590287 \h 65 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370033003500390030003200380037000000

Література до теми 4. PAGEREF _Toc73590288 \h 67 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370033003500390030003200380038000000

Питання до самоконтролю.. PAGEREF _Toc73590289 \h 68 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370033003500390030003200380039000000

Тема 5. Еволюція культури. Ідея “прогресу”. Генотипологія культур Заходу і Сходу.. PAGEREF _Toc73590290 \h 69 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370033003500390030003200390030000000

5.1. Принципи класифікації культурної еволюції. Основні етапи еволюції культури  PAGEREF _Toc73590291 \h 69 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370033003500390030003200390031000000

5.2. Культура і соціальний прогрес. Культурний прогрес як самореалізація людини  PAGEREF _Toc73590292 \h 70 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370033003500390030003200390032000000

5.3. Особливості культур Заходу і Сходу. Діалог культур Заходу
і Сходу. PAGEREF _Toc73590293 \h 71 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370033003500390030003200390033000000

Література до теми 5. PAGEREF _Toc73590294 \h 75 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370033003500390030003200390034000000

Питання до самоконтролю.. PAGEREF _Toc73590295 \h 76 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370033003500390030003200390035000000

Тема 6. Загальні риси сучасної культури.. PAGEREF _Toc73590296 \h 77 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370033003500390030003200390036000000

6.1. Основні тенденції розвитку культури XX ст. Масова та елітарна культура  PAGEREF _Toc73590297 \h 77 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370033003500390030003200390037000000

6.2. Глобальна криза культури XX ст. як результат зміни типів культури та альтернативні шляхи розвитку світової цивілізації PAGEREF _Toc73590298 \h 80 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370033003500390030003200390038000000

Література до теми 6. PAGEREF _Toc73590299 \h 85 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370033003500390030003200390039000000

Питання до самоконтролю.. PAGEREF _Toc73590300 \h 86 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370033003500390030003300300030000000

Тема 7. Історичні етапи розвитку української
культури.. PAGEREF _Toc73590301 \h 87 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370033003500390030003300300031000000

7.1. Український культурний внесок у скарбницю світової культури. PAGEREF _Toc73590302 \h 87 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370033003500390030003300300032000000

7.2. Первісна культура на терені сучасної України. PAGEREF _Toc73590303 \h 88 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370033003500390030003300300033000000

7.3. Культура Київської Русі PAGEREF _Toc73590304 \h 95 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370033003500390030003300300034000000

7.4. Культура козацької доби та українського бароко. PAGEREF _Toc73590305 \h 99 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370033003500390030003300300035000000

7.5. Культура України XIX ст. PAGEREF _Toc73590306 \h 110 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370033003500390030003300300036000000

7.6. Основні етапи та особливості розвитку української
культури XX ст. PAGEREF _Toc73590307 \h 117 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370033003500390030003300300037000000

7.7. Світова велич української культури і протиріччя культури сьогодення  PAGEREF _Toc73590308 \h 121 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370033003500390030003300300038000000

Література до теми 7. PAGEREF _Toc73590309 \h 124 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370033003500390030003300300039000000

Питання до самоконтролю.. PAGEREF _Toc73590310 \h 125 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300370033003500390030003300310030000000

 


Скачать:

Звоните нам!

(095) 873-69-22

(063) 526-86-86

Пн. - Пт. с 8.00 до 19.00

Уважаемые посетители нашего сайта!!!Laughing

Если Вы хотите найти репетитора - Вам помогут наши партнеры :  http://repetitor.org.ua/

Библиотека

Sample image В нашей библиотеке более 10 000 электронных книг самых разнообразных тематик.

Наши вакансии

Предлагаем работу трудолюбивым интеллектуалам Подробнее...

Наши цены

Наши цены Вас приятно удивят! Подробнее...

Наша компания

Немного сведений о нашей компании Подробнее...

Наши контакты

Найти нас легко! Подробнее...