ОСНОВИ ЖУРНАЛІСТИКИ О. В. Лаврик

Міністерство освіти і науки України
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
О. В. Лаврик
ОСНОВИ ЖУРНАЛІСТИКИ
Навчально-методичний посібник для студентів
зі спеціальності "Журналістика"
Харків
2008
УДК 070.1 (075.8)
ББК 76.01я73
Л 13
Затверджено на засіданні Вченої ради філологічного факультету
Харківського національного університету
імені В. Н. Каразіна (протокол № 7 від 23 лютого 2008 року)
Рецензенти: доктор філологічних наук, професор кафедри журналістики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна І. Л. Михайлин,
доктор філологічних наук, професор кафедри журналістики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна С. В. Ломакович,
кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології управління та соціальної роботи Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна О. М. Плахова.
Лаврик О. В. Основи журналістики: Навчально-методичний
Л 13 посібник для студентів зі спеціальності "Журналістика". –
Х.: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2008. – 73 с.
У навчально-методичному посібнику подано цілісне уявлення про журналістську діяльність, вміщено теми, які стосуються проблем теорії та історії журналістики, специфіки діяльності журналістики як соціального інституту, її жанрової своєрідності, журналістської деонтології, забезпечення правових основ діяльності ЗМІ та інші. Виклад матеріалу ґрунтується на новітніх підходах до освітнього процесу у вищому навчальному закладі. Усі теоретичні теми містять запитання та завдання для підготовки до практичних занять.
Видання призначене для студентів зі спеціальності "Журналістика" й відбиває основні положення навчального курсу "Основи журналістики", передбаченого державним освітнім стандартом з відповідної спеціальності.
УДК 070.1 (075.8)
ББК 76.01я73
© Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна, 2008
© Лаврик О. В., 2008
2
ЗМІСТ
Пояснювальна записка………………………………………………………………4
Програма курсу "Основи журналістики"…………………………………………..9
Модуль І. Вступ до спеціальності………………………………………………..9
Тема перша. Загальне поняття про журналістику………………………………..9
Тема друга. Функції журналістики……………………………………………….10
Тема третя. Журналістика як наука…………………….………………………...11
Тема четверта. Журналіст як суб'єкт масово-інформаційної діяльності……...12
Тема п'ята. Професійна підготовка журналістів………………………………...12
Модуль ІІ. Журналістика у системі соціальних інститутів…………………13
Тема шоста. Журналістика як галузь масово-інформаційної діяльності………13
Тема сьома. Джерела й методи збору суспільно-значущої інформації в журналістиці………………………………………………………………………..14
Тема восьма. Журналістика як суспільно-політична діяльність….....................17
Тема дев'ята. Соціальна позиція журналіста. Дієвість і ефективність журналістики………………………………………………….…………………….18
Тема десята. Свобода слова і журналістська діяльність………………………..19
Тема одинадцята. Журналістика як система засобів масової інформації……..20
Модуль ІІІ. Журналістика як творчість……………………………………….22
Тема дванадцята. Журналістський твір у системі інших текстів масово-інформаційних потоків……………………………………………………………..22
Тема тринадцята. Жанри журналістики…………………………………………23
Тема чотирнадцята. Журналістика як духовно-практичне освоєння дійсності…………………………………………………………………………….26
Тема п'ятнадцята. Публіцистика як серцевина журналістики………………...27
Тема шістнадцята. Інформаційне суспільство й інформаційний простір…….27
Тема сімнадцята. Осмислення журналістикознавчих проблем у новітній філософії…………………………………………………………………………….29
Тема вісімнадцята. Загальні тенденції сучасних засобів масової інформації...29
План практичних занять із курсу "Основи журналістики"…………..………….31
Інтерактивні методи навчання на практичних заняттях…………………………54
Іспит. Критерії оцінки знань студента на іспиті………………………………….60
Питання до іспиту…………………………………………………………………..62
Наукова й навчальна література……...…...……………………………………….66
3

Скачать:

Звоните нам!

(095) 873-69-22

(063) 526-86-86

Пн. - Пт. с 8.00 до 19.00

Уважаемые посетители нашего сайта!!!Laughing

Если Вы хотите найти репетитора - Вам помогут наши партнеры :  http://repetitor.org.ua/

Библиотека

Sample image В нашей библиотеке более 10 000 электронных книг самых разнообразных тематик.

Наши вакансии

Предлагаем работу трудолюбивым интеллектуалам Подробнее...

Наши цены

Наши цены Вас приятно удивят! Подробнее...

Наша компания

Немного сведений о нашей компании Подробнее...

Наши контакты

Найти нас легко! Подробнее...