Професійна педагогіка

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Професійна педагогіка» для студентів  напряму 6.010104 - професійна освіта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровськ НМетАУ 2010

 

УДК 378.14 (075.8)

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Професійна педагогіка» для студентів напряму 6.010104 - професійна освіта  /Укл. О.П. Лучанінова. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2010. – 34 с.

 

 

  Викладені робоча програма, методичні вказівки та  індивідуальні завдання з  дисципліни «Професійна педагогіка»,  наведені перелік тем для самостійного опрацювання, приклади тренувальних тестів, а також     список рекомендованої літератури, що допоможе студентам під час виконання індивідуальних завдань.

 Призначена для студентів напряму 6.010104 - професійна освіта заочної форми навчання.

 

Друкується за авторською редакцією.

 

 

Укладач  О.П. Лучанінова, канд. пед. наук, доц.

 

Відповідальний за випуск  В.І. Палагута, канд. філос. наук, доц.

 

Рецензент   І. О.Аврахов, канд. філос. наук, доц. (НМетАУ)

 

Підписано до друку  07.10.2010. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 2,0. Умов. друк. арк. 1,97. Тираж 100 пр. Замовлення №

 

Національна металургійна академія України

49600, Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скачать:

Звоните нам!

(095) 873-69-22

(063) 526-86-86

Пн. - Пт. с 8.00 до 19.00

Уважаемые посетители нашего сайта!!!Laughing

Если Вы хотите найти репетитора - Вам помогут наши партнеры :  http://repetitor.org.ua/

Библиотека

Sample image В нашей библиотеке более 10 000 электронных книг самых разнообразных тематик.

Наши вакансии

Предлагаем работу трудолюбивым интеллектуалам Подробнее...

Наши цены

Наши цены Вас приятно удивят! Подробнее...

Наша компания

Немного сведений о нашей компании Подробнее...

Наши контакты

Найти нас легко! Подробнее...