Юридична психологія В. В. Бедь

МІЖРЕГІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
В. В. Бедь
ÞÐÈÄÈ×ÍÀ ÏÑÈÕÎËÎòß
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
як навчальний посібник для студентів
вищих навчальних закладів
2-ге видання, доповнене, перероблене
Київ 2004
2
ББК 88.4я73
Б38
Рецензенти: М. В. Костицький, д-р юрид. наук, проф.
О. В. Іванов, канд. психол. наук
Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії
управління персоналом (протокол № 6 від 30.09.02)
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
(лист № 14/18.2-683 від 01.04.02)
ISBN 966-608-376-0
© В. В. Бедь, 2004
© Міжрегіональна Академія
управління персоналом (МАУП), 2004
Бедь В. В.
Б38 Юридична психологія: Навч. посіб. — 2-ге вид., доп. і
переробл. — К.: МАУП, 2004. — 436 с.: іл. — Бібліогр.: с. 426–
430.
ISBN 966-608-376-0
Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми дисципліни
“Юридична психологія” юридичних факультетів вищих навчальних закладів.
Включає розділи загальної частини (предмет, завдання і система юридичної
психології; методологічні і загальнопсихологічні основи; соціально-психо-
логічні аспекти юридичної діяльності) і особливої частини (правова психоло-
гія, кримінальна психологія, психологія слідчих дій, психологічні аспекти у
діяльності учасників судового процесу — судді, прокурора, адвоката, особли-
вості психологічної консультації та судово-психологічної експертизи, виправ-
на психологія).
Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних факультетів, а також для
працівників правоохоронних органів і тих, хто цікавиться проблемами юри 

Скачать:

Звоните нам!

(095) 873-69-22

(063) 526-86-86

Пн. - Пт. с 8.00 до 19.00

Уважаемые посетители нашего сайта!!!Laughing

Если Вы хотите найти репетитора - Вам помогут наши партнеры :  http://repetitor.org.ua/

Библиотека

Sample image В нашей библиотеке более 10 000 электронных книг самых разнообразных тематик.

Наши вакансии

Предлагаем работу трудолюбивым интеллектуалам Подробнее...

Наши цены

Наши цены Вас приятно удивят! Подробнее...

Наша компания

Немного сведений о нашей компании Подробнее...

Наши контакты

Найти нас легко! Подробнее...