Соціологія А. Ю. Брегеда, А. П. Бовтрук, Г. В. Дворецька, О. А. Сенченко, О. А. Рахманов, Н. В. Терещенко, А. Б. Фляшникова

ББК  60.5                                              Розповсюдження та тиражування

         С 69                                     без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

 

 

 

 

Автори:

А. Ю. Брегеда, А. П. Бовтрук, Г. В. Дворецька, О. А. Сенченко,
О. А. Рахманов
, Н. В. Терещенко, А. Б. Фляшникова

 

Рецензенти:

О. А. Соломін, канд. філос. наук, доц. (Нац. техн. ун-т України “КПІ”)

В. Х. Арутюнов, канд. філос. наук, доц. (Київ. нац. екон. ун-т)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 69          Соціологія: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / А. Ю. Брегеда, А. П. Бовтрук, Г. В. Дворецька та ін. — К.: КНЕУ, 1999. — 124 с.

ISBN  966–576–196–9

 

У посібнику розглядається програма та даються методичні вказівки до вивчення тем курсу, пропонуються плани семінарських занять, навчальні завдання, контрольні питання тощо.

Весь комплекс навчально-методичних матеріалів спрямований на те, щоб подати допомогу студентам у самостійному вивченні та поглибленому осмисленні навчального курсу соціології.

 

ББК 60.5

 

©  А. Ю. Брегеда, А. П. Бовтрук,

  Г. В. Дворецька та ін., 1999

ВСТУП

 

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення соціології розрахований на студентів усіх форм навчання за програмами бакалаврату та магістратури. В посібнику розглядаються зміст основних категорій та понять, закономірності, підходи, структура й функції соціологічної науки, методи й організація соціологічних дос­ліджень.

Вивчення даного курсу допоможе сформувати у майбутніх фа­хівців соціологічне мислення і культуру, надасть їм необхідну допо­могу в розумінні сутності й змісту складних соціологічних явищ і процесів, що відбуваються в сучасному ринковому суспільстві, у виявленні причин та джерел їх виникнення, в усвідомленні природи різних соціальних конфліктів та пошуку адекватних шляхів їх подо­лання й вирішення, крім того, надасть допомогу в прийнятті й реалізації ефективних управлінських рішень, які були б спрямовані на нормальне функціонування і подальший розвиток соціальних об’єк­тів в умовах ринку.

Вивчення цього курсу дозволить також майбутнім фінансистам і менеджерам оволодіти фундаментальними основами досить важливих знань, уміннями та навичками підготовки й проведення конкретних соціологічних досліджень у майбутній практичній діяльності по управлінню соціальними процесами, соціальними групами й соці­альними організаціями, незалежно від сфери діяльності та форми власності.

І, нарешті, пропонований навчально-методичний посібник ставить за мету сприяти формуванню у майбутніх економістів уміння використовувати соціологічний підхід як важливий засіб і дійо­вий інструмент аналізу складних соціальних проблем у всіх сфе­рах життя, а головне — в діяльності ділових організацій різних типів і видів.

Скачать:

Звоните нам!

(095) 873-69-22

(063) 526-86-86

Пн. - Пт. с 8.00 до 19.00

Уважаемые посетители нашего сайта!!!Laughing

Если Вы хотите найти репетитора - Вам помогут наши партнеры :  http://repetitor.org.ua/

Библиотека

Sample image В нашей библиотеке более 10 000 электронных книг самых разнообразных тематик.

Наши вакансии

Предлагаем работу трудолюбивым интеллектуалам Подробнее...

Наши цены

Наши цены Вас приятно удивят! Подробнее...

Наша компания

Немного сведений о нашей компании Подробнее...

Наши контакты

Найти нас легко! Подробнее...