Системний аналіз

Рівненський інститут слов’янознавства
Київського славістичного університету
Кафедра міжнародної інформації
 
ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
з дисципліни
“СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ”
для студентів спеціальностей 7.030404 "Міжнародна
інформація" та 7.030405 "Країнознавство"
Рівне – 2003
2
Опорний конспект лекцій з дисципліни “Системний аналіз” для студентів
спеціальностей 7.030404 "Міжнародна інформація" та 7.030405 "Країнознавст-
во" / Б.М.Юськів. – Рівне: РІС КСУ, 2003. – 48 с.
Укладач: Б.М.Юськів, кандидат економічних наук, доцент кафедри міжна-
родної інформації
Відповідальний за випуск: завідувач кафедри міжнародної інформації,
професор, кандидат філософських наук Є.Б.Тихомирова
Рецензенти:
Тихомирова Є.Б., професор, кандидат філософських наук;
Денищук М.Ф., доцент, кандидат технічних наук
© Юськів Б.М., 2003
© Рівненський інститут слов’янознавства
Київського славістичного університету, 2003
3
ЗМІСТ
ВСТУП......................................................................................................................4
Тема 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ В
НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ...................................................................................5
Тема 2: СИСТЕМНЕ МИСЛЕННЯ – ШЛЯХИ РОЗВИТКУ І ПОТОЧНИЙ
СТАН ........................................................................................................................5
2.1. Зародження системних уявлень...........................................................................................5
2.2. Технічно-організаційні шляхи розвитку системного підходу..........................7
2.3. Шляхи розвитку науки до системного підходу..........................................................8
2.4. Нові парадигми в науці, технології і економіці .........................................................9
Тема 3. СИСТЕМИ, ЇХ ВИДИ ТА ВЛАСТИВОСТІ ............................................ 12
3.1. Визначення та види систем....................................................................... 12
3.2. Елементи, зв’язки та структура системи.................................................. 15
3.4. Стан системи та функції ........................................................................... 17
Тема 4. ЦИКЛ ЖИТТЯ СИСТЕМ......................................................................... 19
4.1. Цикл життя систем.................................................................................... 19
4.2. Цикл життя природних систем................................................................. 19
4.3. Цикл життя штучних систем .................................................................... 19
Тема 5. МОДЕЛІ СИСТЕМ І МОДЕЛЮВАННЯ ................................................ 20
5.1. Моделювання як етап цілеспрямованої діяльності людей...................... 20
5.2. Поняття моделі .......................................................................................... 20
5.3. Властивості моделей ................................................................................. 21
5.4. Класифікація моделей............................................................................... 23
5.4. Моделювання............................................................................................. 25
Тема 6. ЛОГІКА І МЕТОДОЛОГІЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ........................ 27
6.1. Загальні засади системного аналізу ......................................................... 27
6.2. Логічні основи системного аналізу .......................................................... 30
6.3. Методологія системного аналізу .............................................................. 32
Тема 7. МЕТОДИ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ..................................................... 35
7.1. Методи системного аналізу та їх класифікація........................................................35
7.2. Якісні методи, використовувані системним аналізом .........................................36
7.3. Методи формалізованого представлення систем....................................................42
ЛІТЕРАТУРА......................................................................................................... 44 

Скачать:

Звоните нам!

(095) 873-69-22

(063) 526-86-86

Пн. - Пт. с 8.00 до 19.00

Уважаемые посетители нашего сайта!!!Laughing

Если Вы хотите найти репетитора - Вам помогут наши партнеры :  http://repetitor.org.ua/

Библиотека

Sample image В нашей библиотеке более 10 000 электронных книг самых разнообразных тематик.

Наши вакансии

Предлагаем работу трудолюбивым интеллектуалам Подробнее...

Наши цены

Наши цены Вас приятно удивят! Подробнее...

Наша компания

Немного сведений о нашей компании Подробнее...

Наши контакты

Найти нас легко! Подробнее...