Системний аналіз

Міністерство освіти і науки України

Тернопільський державний технічний університет

імені І. Пулюя

Кафедра економічної кібернетики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

системний аналіз

 

 

 

 

 

Навчальний посібник

для студентів спеціальності

«Економічна кібернетика»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопіль, 2006


 

Навчальний посібник з дисципліни “Системний аналіз” для студентів базового напрямку 6.05.01 “Економіка і підприємництво” спеціальності “Економічна кібернетика” усіх форм навчання. / Укл. С.М. Співак – Тернопіль, 2006. – с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладач:                                        Співак С.М., асист.

 

 

 

Рецензенти:                                   Рогатинський Р.М., д.т.н, проф.

                                                         Синькевич Н.І.., к.е.н., доц.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчально-методичні матеріали розглянуті і затверджені на засіданні кафедри економічної кібернетики.

Протокол № ___ від _________________ 2006 р.

 

 

 

Схвалено і рекомендовано методичною радою факультету управління та бізнесу у виробництві.

Протокол № ___ від _________________ 2006 р.


ЗМІСТ

Вступ                                                                                                                                                                       4

Тема 1. Засади загальної теорії систем

1.1.           Основні поняття загальної теорії систем та системного аналізу                                                                                                                                               5

1.2.           Історія розвитку системних уявлень                                                                                                                                               8                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.3 Принципи системного підходу                                                                                                                                                                       9

1.4 Поняття: системи, елементу, навколишнього середовища, мети, декомпозиції, функції, стану, процесу                                                                                                                                                                     11

1.5   Поняття   та   класифікація   структур   систем.   Особливості структурно-топологічного аналізу                                                                                                                                                                     13

1.6. Класифікація систем                                                                                                                                                                     18

1.7. Властивості систем                                                                                                                                                                     19

ТЕМА 2. ОСНОВНІ ЕТАПИ ТА МЕТОДИ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ

2.1. Основні етапи системного аналізу                                                                                                                                                                     21

2.2. Метод побудови дерева цілей                                                                                                                                                                     23

2.3. Евристичні методи генерування альтернатив                                                                                                                                                                     26

2.4. Аналіз і синтез систем                                                                                                                                                                     29

ТЕМА 3. МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ

3.1. Методи описування систем                                                                                                                                                                     31

3.2. Класифікація моделей та методів моделювання систем                                                                                                                                                                     34

3.3. Математичне моделювання систем                                                                                                                                                                     36

3.4. Принципи та основні етапи побудови математичних моделей систем                                                                                                                                                                     38

ТЕМА 4. СИСТЕМНА МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ ТА ПРОЦЕСІВ

4.1. Особливості соціально-економічних систем                                                                                                                                                                         41

4.2. Основні напрямки застосування ідей та принципів системного аналізу до дослідження соціально-економічних об'єктів                                                                                                                                                                     42

4.3. Національна економіка з точки зору системного аналізу                                                                                                                                                                         45

4.4. Синергетичний підхід до дослідження соціально-економічних систем                                                                                                                                                                         49

4.5. Приклади моделювання економічних систем                                                                                                                                                                         51

ТЕМА 5. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙ

5.1. Модель організації як відкритої системи                                                                                                                                                                         55

5.2. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища організації                                                                                                                                                                         56

5.3. Системний аналіз ієрархії та змісту цілей організації                                                                                                                                                                         59

5.4. Застосування системного підходу до завдань стратегічного менеджменту                                                                                                                                                                         61

ТЕМА 6. СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ В УПРАВЛІННІ

6.1. Загальні принципи управління економічними системами                                                                                                                                                                     65

6.2. Схема прийняття управлінських рішень                                                                                                                                                                     67

6.3. Прийняття рішень за детермінованих умов                                                                                                                                                                     68

6.4. Прийняття рішень за умов ризику                                                                                                                                                                     70

6.5. Прийняття рішень за умов невизначеності                                                                                                                                                                     71

ТЕМА 7. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ

7.1. Загальна характеристика інформаційного забезпечення системних досліджень в економіці                                                                                                                                                                     74

7.2. Інформаційні системи в управлінні                                                                                                                                                                     74

7.3. Методи комп'ютерного моделювання та проектування складних систем                                                                                                                                                                     80

7.4. Інформаційне забезпечення аналізу даних                                                                                                                                                                     86

ЛІТЕРАТУРА          89

Скачать:

Звоните нам!

(095) 873-69-22

(063) 526-86-86

Пн. - Пт. с 8.00 до 19.00

Уважаемые посетители нашего сайта!!!Laughing

Если Вы хотите найти репетитора - Вам помогут наши партнеры :  http://repetitor.org.ua/

Библиотека

Sample image В нашей библиотеке более 10 000 электронных книг самых разнообразных тематик.

Наши вакансии

Предлагаем работу трудолюбивым интеллектуалам Подробнее...

Наши цены

Наши цены Вас приятно удивят! Подробнее...

Наша компания

Немного сведений о нашей компании Подробнее...

Наши контакты

Найти нас легко! Подробнее...