Політична економія, Бєляєв О. О., Бебело А. С.

Бєляєв О. О., Бебело А. С. Політична економія: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 328 с.

ЗМІСТ

Передмова

Тема 1.
Предмет і метод політичної економії

§ 1. Зародження і розвиток політичної економії

§ 2. Предмет політичної економії

§ 3. Методи і функції політичної економії

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Тема 2.
Економічні потреби і виробничі можливості суспільства. Еко-
номічні інтереси

§ 1. Суспільне виробництво та його основні чинники. Продукт ви-
робництва

§ 2. Стадії руху суспільного продукту

§ 3. Економічні потреби суспільства: сутність і класифікація. Еко-
номічні інтереси

Тема 3.
Економічна система суспільства

§ 1. Економічна система: властивості, структура, моделі

§ 2. Система економічних законів. Механізм дії та використання
економічних законів

§ 3. Критерії історичних етапів економічного розвитку

Тема 4.
Відносини власності

§ 1. Власність та її економічний зміст

§ 2. Структура власності. Різноманіття форм власності у ринковій економіці

Тема 5.
Форми організації суспільного виробництва

§ 1. Проста і розвинута форми товарного виробництва: загальні риси й особливості

§ 2. Товар і його властивості. Вартість: альтернативні теорії.
Двоїстий характер праці, втіленій у товарі

§ 3. Форми вартості

§ 4. Закон вартості і його роль у розвитку товарного вироб-
ництва

Тема 6.
Гроші

§ 1. Сутність і функції грошей

§ 2. Закони грошового обігу. Інфляція

§ 3. Еволюція грошей

Тема 7.
Витрати виробництва і прибуток

§ 1. Сутність, зміст і види витрат виробництва

§ 2. Класифікація витрат виробництва

§ 3. Прибуток як економічна категорія: сутність, види, розподіл

Розділ 2. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ РИНКУ

Тема 8.
Ринок: сутність, функції та умови функціонування

§ 1. Сутність і функції ринку. Типи ринків

§ 2. Структура ринку. Механізм саморегулювання ринку

§ 3. Інфраструктура ринку. Моделі ринку

Розділ 3. СУБ’ЄКТИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Тема 9.
Домогосподарства в системі економічного кругообігу

§ 1. Домашнє господарство як суб’єкт економічних відносин

§ 2. Домашнє господарство у ринковій системі

§ 3. Сімейний бюджет: структура доходів та їх використання

Тема 10.
Підприємництво і підприємство

§ 1. Соціально-економічна характеристика підприємництва

§ 2. Підприємство як основна структурна одиниця підприємницької діяльності

§ 3. Організаційно-економічні форми підприємства

Тема 11.
Капітал і наймана праця

§ 1. Соціально-економічний зміст категорії «капітал». Альтернативні теорії капіталу

§ 2. Трудові відносини: сутність, структура та їх характерні риси у сучасній економічній системі

§ 3. Заробітна плата: сутність, форми та організація

Тема 12.
Акціонерні товариства та акціонерний капітал

§ 1. Акціонерні товариства: генезис, зміст, еволюція

§ 2. Суть акціонерного капіталу та форми його вияву

§ 3. Цінні папери: суть, роль, основні види. Проблеми акціонуван-
ня у перехідній економіці

Розділ 4. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОГРЕС

Тема 13.
Форми суспільного продукту в процесі відтворення. Розподіл
національного доходу

§ 1. Зміст суспільного відтворення і сукупний суспільний продукт

§ 2. Система національних рахунків та її основні макроекономічні показники

§ 3. Національний дохід і його роль у суспільному відтворенні

§ 4. Національне багатство: зміст, структура

Тема 14.
Економічне зростання та його чинники. Економічні цикли

§ 1. Зміст і типи економічного зростання. Нагромадження та інвестиції, їх роль в економічному зростанні

§ 2. Фактори економічного зростання. Вплив НТР на економічний розвиток

§ 3. Теорії і моделі економічного зростання

§ 4. Економічні цикли: сутність, види. Економічні кризи

Тема 15.
Господарський механізм у системі регулювання суспільного
виробництва

§ 1. Господарський механізм: сутність, характер, функціонування

§ 2. Структура механізму господарювання

§ 3. Регулювання економіки як основний елемент господарського
механізму

Розділ 5. ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Тема 16.
Змішана економічна система. Держава та її функції у розвинутій економіці

§ 1. Засади теоретичного аналізу змішаної економічної системи

§ 2. Функції і роль держави у змішаній економіці

§ 3. Концепції державного регулювання економіки та їх еволюція

Тема 17.
Соціалістична економічна система та її еволюція

§ 1. Соціалістична ідея та основні етапи її розвитку

§ 2. Основні риси економічної структури державного соціалізму

§ 3. Системна криза соціалізму і шляхи реформування суспільства

Тема 18.
Закономірності та особливості перехідної економіки

§ 1. Перехідна економіка: сутність, необхідність і характерні риси

§ 2. Концепції та головні завдання перехідної економіки

§ 3. Основні закономірності перехідного періоду

Розділ 6. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Тема 19.
Світове господарство

§ 1. Об’єктивні умови становлення та розвитку світового господарства

§ 2. Міжнародний поділ праці — матеріальна основа світового
господарства

§ 3. Міжнародна економічна інтеграція

Тема 20.
Форми міжнародних економічних відносин

§ 1. Світогосподарські зв’язки: сутність і форми

§ 2. Міжнародна валютно-фінансова система та її інфраструктура

§ 3. Економічні аспекти глобальних проблем

 

Скачать:

Звоните нам!

(095) 873-69-22

(063) 526-86-86

Пн. - Пт. с 8.00 до 19.00

Уважаемые посетители нашего сайта!!!Laughing

Если Вы хотите найти репетитора - Вам помогут наши партнеры :  http://repetitor.org.ua/

Библиотека

Sample image В нашей библиотеке более 10 000 электронных книг самых разнообразных тематик.

Наши вакансии

Предлагаем работу трудолюбивым интеллектуалам Подробнее...

Наши цены

Наши цены Вас приятно удивят! Подробнее...

Наша компания

Немного сведений о нашей компании Подробнее...

Наши контакты

Найти нас легко! Подробнее...