608 Контрольна робота з політичної економії

 

 

План

 

Теоретичні питання

1. Загальна формула капіталу та її суперечності………………………..3

2. Основні способи виробництва додаткової вартості. Стадії підвищення продуктивності праці……………………………………………………..7

3. Суть, умови, критерії та функції ринку. Ринок як система відносин власності………………………………………………………………………….10

4. Місце законів попиту і пропозиції в системі економічних законів…..14

Розкриття змісту категорій і понять………………..……………………..15

 

Позичковий капітал 

Позичковий відсоток

Банк 

Банківська система 

Банківський прибуток 

Кредит 

Кредитна система

Предмет політичної економії 

Економічний закон 

Категорія політичної економії 

Метод політичної економії 

Функції політичної економії 

 

Тести………………………………………………………………………...17

 

1. Постійні витрати фірми - це:

а) витрати, величина яких змінюється залежно від обсягу виробництва;

б) сукупні витрати фірми на виробництво певної кількості продукції;

в) витрати, величина яких не залежить від обсягу виробництва;

г) витрати капіталу в довгостроковому періоді.

2. До змінних витрат у короткостроковому періоді належать:

а) страхові внески фірми;

б) витрати на придбання сировини;

в) сплата відсотків за кредит;

г) амортизаційні відрахування.

3. Прибуток - це:

а) перетворена форма додаткової вартості;

б) різниця між сукупними доходами від господарської діяльності та витратами на цю діяльність;

в) різниця між виручкою і матеріальними витратами фірми;

г) різниця між сукупними доходами від господарської діяльності і витратами на оплату праці.

4. Яке з наведених нижче тверджень є правильним?

а) економічний прибуток — бухгалтерський прибуток = явні витрати;

б) бухгалтерський прибуток — неявні витрати = бухгалтерський прибуток;

в) економічні витрати — неявні витрати = бухгалтерський прибуток;

г) бухгалтерські витрати + економічні витрати = нормальний прибуток.

 

 

 

 

 

5. Граничні продукти одної години праці та використання обладнання, які є недосконалими технологічними замінниками один одного, складають 16 та 120 одиниць продукції відповідно. Якщо орендна плата за використання обладнання зросла до 400 грн. за годину, а вартість праці - до 40 грн. за годину, то для мінімізації середніх витрат фірма повинна:

а) відносно зменшити обсяг праці і збільшити обсяг капіталу;

б) відносно зменшити обсяг капіталу і збільшити обсяг праці;

в) залишити співвідношення обсягів праці та капіталу незмінним;

г) пропорційно збільшити обсяги використання праці і капіталу;

д) відмовитись від використання обладнання і перейти на ручну технологію виготовлення продукції;

е) відмовитись від праці на користь автоматизованої техно-логії виробництва.

6. Які з наведених положень відображають міжнародний поділ праці?

а) спеціалізація окремих країн з виробництва товарів і послуг у межах світового господарства відносно до умов у різних країнах;

б) необхідність обміну результатами різних форм діяльності;

в) міжнародний поділ праці є основою міжнародних економічних відносин;

г) вища ступінь суспільного поділу праці, що зароджується в окремих країнах, а потім охоплює увесь світ.

7. Якщо у країні з відкритою економікою збільшується прибутковий податок, то в цій країні:

а) збільшується експорт;

б) збільшується об’єм інвестицій;

в) зростає обмін національної валюти;

г) зростає споживання.

8. Девальвація, або знецінення національної валюти не відображається відносно на добробуті населення країни, якщо вона:

а) не погіршує умов зовнішньої торгівлі;

б) не скорочує обсяги державних ресурсів;

в) супроводжується реальною індексацією грошових доходів населення;

г) все вище перераховане правильно.

9. Яке положення найбільш повно визначає суть  світового господарства?

а) це – сукупність національних господарств всіх країн світу;

б) це сукупність національних господарств країн, що беруть участь у міжнародному поділі праці і повязаня міжнародними економічними відносинами;

в) це – міжнародні економічні відносини;

г) це – економічний організм, що відображає взаємозвязок та взаємозалежність всіх країн світу;

д) це – ведення народного господарства в масштабі всього світу.

10. У 2005 р. індекс експортних цін на товари, що вивозяться з України упав на 8%, а індекс імпортних цін зріс на 10%. Який у даному році був індекс умов зовнішньої торгівлі для України?

а) 120%;

б) 101,8%;

в) 83,6%;

г) 98,2;

д) -2%.

 

Список використаної літератури………………………………………….20

Сдача в 2012 году

Стоимость - 50 грн.

 

Звоните нам!

(095) 873-69-22

(063) 526-86-86

Пн. - Пт. с 8.00 до 19.00

Уважаемые посетители нашего сайта!!!Laughing

Если Вы хотите найти репетитора - Вам помогут наши партнеры :  http://repetitor.org.ua/

Библиотека

Sample image В нашей библиотеке более 10 000 электронных книг самых разнообразных тематик.

Наши вакансии

Предлагаем работу трудолюбивым интеллектуалам Подробнее...

Наши цены

Наши цены Вас приятно удивят! Подробнее...

Наша компания

Немного сведений о нашей компании Подробнее...

Наши контакты

Найти нас легко! Подробнее...