Курсові роботи з мікроекономіки НАУ

В наявності є наступні варіанти робіт : 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 13, 15, 18, 19, 21, 26, 27, 32, 33, 37, 38, 42, 46, 53, 58, 59, 61,65, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 99 - на українській мові

варіанти : 25, 76, 35, 21, 32, 22, 30 - на російській мові

 

Мета курсової роботи – дослідження поведінки підприємства на різних типах ринків: досконала конкуренція, монополія, монополістична конкуренція та олігополія, а також визначення доходів, витрат та прибутку підприємства на цьому типу ринку.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ  КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Курсова робота - це самостійна практична робота студента, яка дає можливість оцінити рівень знань студента і уміння їх застосувати в практичній діяльності.

При виконанні і оформленні курсової роботи необхідно врахувати і виконати такі вимоги:

·        курсова робота виконується на стандартних листах паперу формату А-4;

·        курсова робота повинна бути прошита;

·        при виконанні роботи на комп'ютері друкування шрифтом Times New Roman 14 через 1,5 інтервалу;

Курсова робота складається з двох частин:

У першій – теоретичній  частині курсової роботи необхідно дати повну відповідь на два теоретичних питання у відповідності з варіантом:

1.                     Теоретичні питання для поглибленого вивчення курсу мікроекономіка ( варіант обирається за осатанію цифрою залікової книжки) Додаток 1.

За цім завданням студенту необхідно повністю розкрити зміст теоретичного питання та надати приклади за змістом і зробити висновок;

2.                     Питання для дослідження ринкових структур (варіант обирається за передостанню цифрою залікової книжки) Додаток 2.

По цьому завданню студенту необхідно відповісти на поставлене питання, та привести приклади досліджених ринків, доказуючи свою точку зору за допомогою формул та графіків.

            У другій частині курсової роботи необхідно вибрати два типи ринків ( Додаток 3) та показники діяльності підприємства на цих ринках (Додаток 4).

            За цими даними необхідно визначити всі економічні показники діяльності підприємства на вибраних типах ринків, а саме: сукупні витрати, граничні витрати, сукупний дохід, граничний дохід та економічний прибуток підприємства. Наприкінці другої частини необхідно побудувати графік доходів та витрат, а також рівноваги підприємства на цих типах ринків та визначити оптимальну кількість виробництва, ринкову ціну та прибуток підприємства.

ЗМІСТ курсової роботи

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Питання 1 та Питання 2

РОЗДІЛ 2

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Додаток 1

 

Теоретичні питання для поглибленого вивчення

курсу «Мікроекономіка»

0                   Які економічні теорії застосовуються у мікроекономічному аналізі за темою «Ринок споживача»?  (Розкрити зміст цих теорій та відповісти яки проблеми мікроекономіки вони вирішують?

1.                    Яким чином традиційне суспільство, ринкова і командна економіка вирішували проблему рідкості ресурсів?

2.                    Наведіть різноманітні теорії прибутку та визначите їх економічну роль.

3.                    Розкрийте сутність економічної природи та основних теорій фірми.

4.                    Розкрийте поняття логічного парадоксу спадного ефекту масштабу виробництва.

5.                    Концепція Х-ефективності (Х – неефективності) Херві Лейбенестана та її головні компоненти.

6.                    Які критерії можна запропонувати для оцінки тієї чи іншої структури ринку?

7.                    Які критерії суспільної ефективності тієї чи іншої ринкової структури використовуються в економічній теорії? Назвіть переваги і недоліки кожного підходу.

8.                    Чому ціноутворення на ринку ресурсів виділяється в окрему проблему мікроекономічного аналізу?

9.                    Чи можна з впевненістю передбачити, як зміниться обсяг поточного споживання і заощадження домогосподарства зі зниженням реальної ставки відсотка?

Додаток 2

Питання для дослідження  ринкових структур

0.     Які методи ціноутворення застосовуються в умовах ринку поліполії? Як вони співвідносяться з концепцією «Справедливої ціни»?

1.     Чому монополіст не може призначити будь яку ціну та виробити будь яку кількість товару?

2.     Чи є досконало конкурентна рівновага ефективною? Як оцінити та яка буде ефективність (неефективність) інших ринкових структур?

3.     Якими є суспільні витрати недосконалої конкуренції і яким чином їх можливо зменшити?

4.     Чому цінова конкуренція малоефективна в умовах ринків з диверсифікацією продукту? Яким чином можна било би підвищити значимість цінової конкуренції в цих умовах?

5.     Чому нецінова конкуренція часто має місце в олігополістичних галузях економіки? Отримають чи ні фірми економічний прибуток? Які можуть бути джерела цього прибутку?

6.      Які методи ціноутворення застосовують олігополісти? Які умови лідерства в цінах та цінова дискримінація в олігополії?

7.     Які заходи державного регулювання необхідно застосовувати в умовах рівноваги Курно? Рівноваги Бертрана? Рівноваги Штакельберга?

8.     Яким чином можливо оцінити ефективність ринкового обміна в умовах олігополістичної взаємозалежності?

9.     Чи завжди дуополія приводить до угоди між фірмами? В яких випадках така угода буде стійка та тривала, а в яких ні? Коли угода буде ефективна?Додаток 3

 

ТИП      РИНКУ *

Варіант 1 типу ринка

Варіант 2 типу

 ринка

 

Тип     ринку

 

Остання цифра залікової книжки

Передостання цифра залікової книжки

0

9

Поліполія

1

8

Монополія

2

7

Монополістична конкуренція

3

6

Олігополія

4

5

Досконала конкуренція

5

4

Дуополія

6

3

Чиста монополія

7

2

Монополістична конкуренція

8

1

Олігополія

9

0

Монополія

*  Коли вибрані типи ринків по останній та передостанній цифрі  співпадають, необхідно варіант другого типу ринка вибрати наступним

Додаток 4

 

 

Передостання цифра залікової книжки

 

Показники діяльності підприємства

0

MC = 1000 – 25Q

P = 35 – 10Q

1

ТС = 25Q2 +200

2

TC = 10 +5Q2

P = 24 – Q

3

ТС =200Q– 20

Р = 25грн.

4

MC = 300 + 49Q

P= 650 – 20Q

5

MC = 300 + 49Q

P = 650 – 20Q

6

MC = 20Q +30

P = 70 + 5Q

7

MC = 30Q +300

P= 650 – 20Q

8

ТС = 10+ 5Q2

Р = 24 – Q

9

TC = 20Q2- 30Q

P = 70 + 10Q

 Стоимость готовой курсовой работы варианты которых указаны вверху - 150 грн.

Стоимость написания по Вашему варианту - 250 грн.

 

Для приобретения данной работы необходимо написать нам письмо на E-mail : diplomvkarmane@i.ua с указанием номера и названия работы. В ответ Вы получите письмо с возможными вариантами оплаты и доставки работы.

Или свяжитесь с нами по телефонам : 0958736922, 0635268686, 0671596048

 

Звоните нам!

(095) 873-69-22

(063) 526-86-86

Пн. - Пт. с 8.00 до 19.00

Уважаемые посетители нашего сайта!!!Laughing

Если Вы хотите найти репетитора - Вам помогут наши партнеры :  http://repetitor.org.ua/

Библиотека

Sample image В нашей библиотеке более 10 000 электронных книг самых разнообразных тематик.

Наши вакансии

Предлагаем работу трудолюбивым интеллектуалам Подробнее...

Наши цены

Наши цены Вас приятно удивят! Подробнее...

Наша компания

Немного сведений о нашей компании Подробнее...

Наши контакты

Найти нас легко! Подробнее...