Окландер М. А., Чукурна О. П. Маркетингова цінова політика. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літе- ратури, 2012. – 240 с.

ЗМІСТ ВСТУП ................................................................................... 5 РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПЦІЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ ............................... 6 1.1. Концепції ціноутворення в економічній теорії ................... 6 1.2. Концепція ціноутворення в теорії маркетингу ................. 10 1.3. Принципи, види ціноутворення та функції ціни .............. 13 РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА ЦІН ....................................................... 16 2.1. Склад і структура ціни ................................................. 16 2.2. Класифікація цін ........................................................ 18 2.3. Види знижок .............................................................. 27 РОЗДІЛ 3. ЧИННИКИ ЦІНОУТВОРЕННЯ ................................ 30 3.1. Алгоритм і класифікація чинників ціноутворення ........... 30 3.2. Основні чинники ціноутворення .................................... 40 РОЗДІЛ 4. МЕТОДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ .................................... 41 4.1. Витратні методи .......................................................... 41 4.2. Ринкові методи ........................................................... 46 4.3. Нормативно-параметричні методи ................................. 51 РОЗДІЛ 5. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЦІН ........... 55 5.1. Метод найменших квадратів і оцінка кривої попиту ......... 55 5.2. Похідна і оцінка еластичності попиту від ціни ................. 64 5.3. Ціна і оптимізація прибутку ......................................... 68 РОЗДІЛ 6. МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ ...... 73 6.1. Класифікація цінових стратегій ................................... 73 6.2. Цінове сегментування ринку ........................................ 77 6.3. Методи аналізу цінової динаміки .................................. 79 РОЗДІЛ 7. ЦІНОВІ РИЗИКИ .................................................... 84 7.1. Місце цінових ризиків в системі господарських ризиків .... 84 7.2. Методи оцінки цінових ризиків .................................... 86 7.3. Управління ціновими ризиками .................................... 95 РОЗДІЛ 8. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН ......................... 100 8.1. Методи прямого державного регулювання цін ............... 100 8.2. Методи непрямого державного регулювання цін ............. 104 8.3. Світовий досвід державного регулювання цін ................. 109 4 РОЗДІЛ 9. ЦІНОУТВОРЕННЯ В ГАЛУЗЯХ МАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ........................................................ 114 9.1. Ціни в промисловості ................................................. 114 9.2. Ціни в будівництві ..................................................... 117 9.3. Транспорті тарифи ..................................................... 121 РОЗДІЛ 10. ЦІНОУТВОРЕННЯ В СФЕРІ ПОСЛУГ ..................... 125 10.1. Характеристика сфери послуг ................................... 125 10.2. Методи ціноутворення на ринку послуг ....................... 130 10.3. Особливості ціноутворення на види послуг .................. 132 РОЗДІЛ 11. ФОРМУВАННЯ ЦІНИ БРЕНДУ ............................ 141 11.1. Монокритеріальні методи формування ціни бренда ....... 141 11.2. Мультикритеріальні методи формування ціни бренда .... 147 РОЗДІЛ 12. ЦІНОУТВОРЕННЯ В ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ............................................................ 153 12.1. Специфика ціноутворення на міжнародних ринках ....... 153 12.2. Ціни в міжнародній торговлі ...................................... 157 12.3. Індикативні ціни ...................................................... 159 РОЗДІЛ 13. ЦІНОУТВОРЕННЯ В ІНТЕРНЕТ ........................... 162 13.1. Новації ціноутворення в Інтернет .............................. 162 13.2. Типологізація витрат при ціноутворенні в Інтернет ....... 164 13.3. Методи ціноутворення в Інтернет .............................. 167 РОЗДІЛ 14. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЦІН .................. 173 14.1. Прямі методи дослідження цін ................................... 173 14.2. Непрямі методи дослідження цін ................................ 177 ЗАДАЧІ .............................................................................. 183 ТЕСТИ ................................................................................ 192 КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА ........................... 215 СЛОВНИК ТЕРМІНІВ ........................................................... 222 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ .................................... 237

Скачать:

Звоните нам!

(095) 873-69-22

(063) 526-86-86

Пн. - Пт. с 8.00 до 19.00

Уважаемые посетители нашего сайта!!!Laughing

Если Вы хотите найти репетитора - Вам помогут наши партнеры :  http://repetitor.org.ua/

Библиотека

Sample image В нашей библиотеке более 10 000 электронных книг самых разнообразных тематик.

Наши вакансии

Предлагаем работу трудолюбивым интеллектуалам Подробнее...

Наши цены

Наши цены Вас приятно удивят! Подробнее...

Наша компания

Немного сведений о нашей компании Подробнее...

Наши контакты

Найти нас легко! Подробнее...