Т. А. Васильєвої, Я. М. Кривич. Економічні риси: методи оцінки та управління. Навчальний посібник. Суми-2015

Т. А. Васильєвої, Я. М. Кривич. Економічні риси: методи оцінки та управління. Навчальний посібник. Суми-2015, 208 стр.

 ЗМІСТ

ВСТУП ................................................................................................................... 5
РОЗДІЛ 1 РИЗИК ТА ЙОГО КЛЮЧОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ...................... 7
1.1 Поняття невизначеності та ризику ................................................................7
1.2 Характеристика економічного ризику..........................................................13
1.3 Фактори виникнення економічного ризику
та його функції......................................................................................................15
1.4 Класифікація ризиків .....................................................................................19
Практикум .............................................................................................................22
Перелік рекомендованої літератури ...................................................................26
РОЗДІЛ 2 РИЗИК ТА ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ КОРИСНОСТІ ........................... 27
2.1 Поняття корисності та кривих байдужості ..................................................27
2.2 Функція корисності Неймана-Моргенштерна .............................................31
2.3 Типи людей, виділені за ставленням до ризику ..........................................36
2.4 Плата за ризик. Винагорода за ризик ...........................................................38
2.5 Дерево прийняття рішень у контексті
концепції корисності............................................................................................40
Практикум ............................................................................................................46
Перелік рекомендованої літератури ..................................................................55
РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ РИЗИКІВ ТА МЕТОДИ ЇХ ОЦІНЮВАННЯ.................. 56
3.1 Загальні принципи аналізу ризику...............................................................56
3.2 Традиційні методи кількісної оцінки ризику..............................................58
3.2.1 Статистичний метод аналізу ризику ........................................................58
3.2.2 Метод аналізу доцільності витрат ............................................................63
3.2.3 Аналітичний метод ....................................................................................65
3.2.4 Аналіз чутливості ......................................................................................68
3.2.5 Аналіз сценаріїв..........................................................................................72
3.2.6 Метод Монте-Карло...................................................................................75
3.2.7 Метод аналогій ..........................................................................................77
3.2.8 Експертні методи оцінювання ризику.....................................................80
3.2.9 Нормативний метод ..................................................................................87
3.2.10 Метод “Події-наслідки”..........................................................................87
Практикум ..........................................................................................................91
Перелік рекомендованої літератури ..............................................................104

 РОЗДІЛ 4 ОСНОВИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ........................................105

4.1 Розвиток концепції ризик-менеджменту ............................................... 105
4.2 Ключові поняття ризик-менеджменту .................................................. 108
4.3 Механізм управління ризиками.............................................................. 110
4.4 Методи та прийоми управління економічними
ризиками ........................................................................................................ 118
4.4.1 Методи управління ризиками ............................................................. 118
4.4.2 Прийоми зниження ризику .................................................................. 121
Практикум....................................................................................................... 136
Перелік рекомендованої літератури............................................................. 142
РОЗДІЛ 5 ТЕОРІЯ ІГОР В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНИМИ
РИЗИКАМИ.................................................................................................... 144
5.1 Основні поняття теорії ігор..................................................................... 144
5.2 Стратегічні ігри (позиційні ігри) ............................................................ 150
5.3 Статистичні ігри (ігри з природою) ........................................................ 151
5.3.1 Критерій Вальда..................................................................................... 155
5.3.2 Критерій домінуючого результату
(крайнього оптимізму).................................................................................... 156
5.3.3 Критерій Севіджа (мінімального жалю) ............................................. 156
5.3.4 Критерій Лапласа................................................................................... 158
5.3.5 Критерій Гурвіца.................................................................................... 159
Практикум........................................................................................................ 160
Перелік рекомендованої літератури............................................................... 169
РОЗДІЛ 6 ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРИЙНЯТТЯ
ЕКОНОМІЧНИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ
НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ТА РИЗИКУ..................................................................170
6.1 Психологічні феномени процесу прийняття
економічних рішень в умовах ризику та невизначеності............................. 170
6.2 Теорія перспективи .................................................................................... 176
6.3 Вплив когнітивних спотворень на прийняття
економічних (управлінських) рішень............................................................... 181
Практикум............................................................................................................ 191
Перелік рекомендованої літератури.................................................................. 195
ГЛОСАРІЙ ...........................................................................................................197


 

Скачать:

Звоните нам!

(095) 873-69-22

(063) 526-86-86

Пн. - Пт. с 8.00 до 19.00

Уважаемые посетители нашего сайта!!!Laughing

Если Вы хотите найти репетитора - Вам помогут наши партнеры :  http://repetitor.org.ua/

Библиотека

Sample image В нашей библиотеке более 10 000 электронных книг самых разнообразных тематик.

Наши вакансии

Предлагаем работу трудолюбивым интеллектуалам Подробнее...

Наши цены

Наши цены Вас приятно удивят! Подробнее...

Наша компания

Немного сведений о нашей компании Подробнее...

Наши контакты

Найти нас легко! Подробнее...