4875 Контрольна робота з реструктуризації

Зміст

 

Завдання 1                                                                                               3

Завдання 2                                                                                               6

Завдання 3                                                                                               12

 

Список використаної літератури                                                           14

 


Завдання 1

         На основі фактичних даних Фонду держмайна по підприємствах, що підлягають приватизації, визначити пріоритетність (інвестиційну привабливість). Вихідні дані наведено в таблиці 1.

         Критеріями для «власного інвестиційного вибору» мають бути висока рентабельність і надійність підприємства. Рейтинг того чи іншого підприємства визначається як сума місць, які зайняло підприємство по показнику рентабельності власного капіталу, рентабельності продажів і коефіцієнту капіталізації.

Назва ВАТ

Харчомаш

Елекон

Київський завод газового устаткування і приладів

Розмір статутного фонду, грн

63059

290100

73440

Площа земельної діл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  янки, га

31472

16862

5,0

Кількість працівників, осіб

309

534

398

Балансова вартість ОФ, грн

89806

924431

82421

Знос ОФ, %

66,6

31

441

Знос ОФ, грн

59806

286999

36394

Балансовий прибуток за звітній період, грн

1170

-36121

61946

Заборгованість дебіторська, грн

52135

75986

16278

Заборгованість кредиторська, грн

14042

243373

67155

Обсяг продукції, грн

41602

145184

238216

 

Завдання 2

На основі звітних даних (балансу) конкретного підприємства здійснити оцінку вартості цілісного майнового комплексу.

Таблиця 2.1.

Динаміка основних економічних показників ТОВ  «Інтехтранс 2»

 за 2015-2016  рр.

№ п/п

Показник

Період

Відхилення

 

Попередній

Звітний

абсолютне

відносне, %

 

1

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн

26374

25356

-1018

-3,86

 

2

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн

21978

21130

-848

-3,86

 

3

Витрати операційної діяльності, тис. грн

22444

23602

1158

5,16

 

4

Витрати на одну гривню реалізованої продукції, коп./грн

102

112

10

10

 

5

Середньооблікова кількість працівників, осіб,

140

142

2

1

 

з них:

 

6

– робітників

28

29

1

4

 

7

Середньорічний виробіток продукції на одного працівника, тис. грн

149,11

182,15

33,03

22,15

 

8

Середньорічний виробіток продукції одним робітником, тис. грн

745,57

891,90

146,33

19,63

 

9

Фонд оплати праці, тис. грн

2629

2912

283

10,76

 

10

Середньорічна оплата праці одного працівника, грн

18,78

20,51

1,73

9,20

 

11

Середньорічна вартість основних засобів,тис. грн

30805,5

31787,5

982

3,19

 

12

Фондовіддача основних засобів,

0,71

0,66

-0,05

-6,83

 
 

13

Матеріальні витрати, тис. грн

18502

20361

1859

10,05

 

14

Матеріаловіддача, грн/грн

1,19 

1,04 

-0,15 

-12,64 

 

15

Середньорічна вартість активів, тис. грн

40147

44414,50

4267,50

10,63

 

16

Середні залишки оборотних засобів, тис. грн

29,00

39,61

10,61

36,59

 

17

Середня вартість власного капіталу, грн

23465,5

24001,00

535,50

2,28

 

18

Коефіцієнт оборотності оборотних засобів

1,81

1,31

-0,49

-

 

19

Коефіцієнт автономії

0,57

0,51

-0,06

-

 

20

Поточні зобов’язання, тис. грн

17947

22880

4933

27,49

 

21

Коефіцієнт загальної ліквідності

0,00

0,00

0,00

0,00

 

22

Чистий прибуток, тис. грн

-

-

-

-

 

 

Динаміка і структура майна ТОВ «Інтехтранс 2»

Показники активу балансу

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Відхилення (+,-)

Сума, тис. грн.

Структура, %

Сума, тис. грн.

Структура, %

Абсолютне, тис. грн.

Відносне, %

Структури, %

1. Необоротні активи

27725

65,84

28938

61,94

1213

4,38

-3,90

1.1. Нематеріальні активи

7

0,02

7

0,01

0

0,00

0,00

1.2. Незавершені капітальні інвестиції

7407

17,59

7867

16,84

460

6,21

-0,75

1.3. Основні засоби

31080

73,80

32495

69,56

1415

4,55

-4,25

1.4. Довгострокові фінансові інвестиції

1281

3,04

1281

2,74

0

0,00

-0,30

2. Оборотні активи

12579

29,87

15861

33,95

3282

26,09

4,08

2.1. Виробничі запаси

1761

4,18

2373

5,08

612

34,75

0,90

2.2. Готова продукція

8365

19,86

11649

24,93

3284

39,26

5,07

2.3. Товари

608

1,44

173

0,37

-435

-71,55

-1,07

2.4. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1558

3,70

812

1,74

-746

-47,88

-1,96

2.5. Дебіторська заборгованість за рахунками з бюджетом

59

0,14

124

0,27

65

110,17

0,13

2.6. Грошові кошти та їх еквіваленти

34

0,08

43

0,09

9

26,47

0,01

2.7. Інші оборотні активи

194

0,46

687

1,47

493

254,12

1,01

3. Витрати майбутніх періодів

1807

4,29

1919

4,11

112

6,20

-0,18

Майно - разом

42111

100

46718

100

4607

36,66

0

 

Завдання 3

Необхідно визначити конкурсну ціну однієї акції та додаткові надходження від продажу акцій при приватизації майна державного підприємства.

         До продажу запропоновано 11200 акцій ВАТ із номінальною вартістю 0,35 грн за одну акцію. Під час роботи комісії із приватизації до неї надійшли заяви про придбання акцій у такій кількості.

 

Таблиця 3.1- Кількість заявлених акцій та їх загальна вартість

К-ть заявників

Кількість заявлених акцій

Максимальна ціна однієї акції

Загальна вартість запропонованих до оплати акцій, грн

1

10

178

1,62

2883,6

2

19

98

1,64

3053,68

3

22

67

1,51

2225,74

4

22

166

1,1

4017,2

5

10

214

1,46

3124,4

6

5

238

1

1190

7

19

110

1,43

2988,7

8

12

41

1,06

521,52

9

10

194

1,15

2231

10

17

211

1,6

5739,2

11

22

0

0,7

0

12

14

202

0,94

2658,32

13

2

211

0,92

388,24

14

19

209

1,15

4566,65

15

10

79

1,28

1011,2

16

7

233

1,18

1924,58

17

2

211

1,33

561,26

18

12

98

1,66

1952,16

19

19

48

1,08

984,96

20

1

216

1,49

321,84

21

14

218

1,36

4150,72

22

12

84

1,55

1562,4

23

12

29

1,68

584,64

24

10

62

1,42

880,4

25

24

149

1,2

4291,2

26

7

194

1,1

1493,8

27

12

113

0,68

922,08

28

14

185

1,42

3677,8

29

2

34

0,83

56,44

30

7

2

1,24

17,36

 

Разом

59981,09

 Сдача в 2017 году

Стоимость – 80 грн.

Для приобретения данной работы необходимо написать нам письмо на E-mail : diplomvkarmane@i.ua с указанием номера и названия работы. В ответ Вы получите письмо с возможными вариантами оплаты и доставки работы.

Фейсбук : https://www.facebook.com/olga.kacedan

Или свяжитесь с нами по телефонам : 0958736922, 0635268686

Звоните нам!

(095) 873-69-22

(063) 526-86-86

Пн. - Пт. с 8.00 до 19.00

Уважаемые посетители нашего сайта!!!Laughing

Если Вы хотите найти репетитора - Вам помогут наши партнеры :  http://repetitor.org.ua/

Библиотека

Sample image В нашей библиотеке более 10 000 электронных книг самых разнообразных тематик.

Наши вакансии

Предлагаем работу трудолюбивым интеллектуалам Подробнее...

Наши цены

Наши цены Вас приятно удивят! Подробнее...

Наша компания

Немного сведений о нашей компании Подробнее...

Наши контакты

Найти нас легко! Подробнее...