Вища математика ч.2 вар.1 К. Г. ВАЛЄЄВ І. А. ДЖАЛЛАДОВА

Варіант 1 

ЗМІСТ

Вступ........................................................................................................

ГЛАВА І. ФУНКЦІЇ БАГАТЬОХ ЗМІННИХ..............................................

1.1. Основні поняття................................................................................

1.1.1. Простір Rn......................................................................................

1.1.2. Множини точок на площині та в Rn..............................................

1.1.3. Означення функції багатьох змінних............................................

1.1.4. Способи завдання функції.............................................................

1.1.5. Графічне зображення функції двох змінних................................

1.1.6. Знаходження області визначення функції двох змінних..............

1.1.7. Границя функції двох змінних......................................................

1.1.8. Неперервність функції двох змінних............................................

1.1.9. Неперервність складної функції двох змінних.............................

1.1.10. Властивості неперервної функції двох змінних..........................

1.1.11. Рівномірна неперервність............................................................

1.2. Диференційованість функції двох змінних.......................

1.2.1. Часткові та повні прирости функції двох змінних.......................

1.2.2. Частинні похідні функції двох змінних.........................................

1.2.3. Повний диференціал функції двох змінних..................................

1.2.4. Частинні похідні і повний диференціал функції n-змінних..........

1.2.5. Достатня умова диференційовності функції двох змінних у точці     

1.2.6. Диференціювання складної функції..............................................

1.2.7. Похідна за напрямом. Градієнт....................................................

1.2.8. Частинні похідні і повни диференціали вищих порядків.............

1.2.9. Формули Тейлора для функції двох змінних...............................

1.2.10. Поняття визначника Якоби.........................................................

1.2.11. Економічний зміст частинних похідних функції двох змінних.

1.3. Дослідження функції багатьох змінних...........................................

1.3.1. Поняття екстремуму функцій багатьох змінних...........................

1.3.2. Необхідні умови існування екстремуму.......................................

1.3.3. Достатні умови існування строгого екстремуму..........................

1.3.4. Поняття умовного екстремуму......................................................

1.3.5. Прямий метод знаходження умовного екстремуму.....................

1.3.6. Метод Лагранжа знаходження точок умовного екстремуму......

1.3.7. Найбільше та найменше значення багатьох змінних...................

1.3.8. Метод найменших квадратів.........................................................

1.3.9. Вирівнювання за допомогою кривих...........................................

1.3.10. Дотична площина до поверхні....................................................

1.3.11. Нормаль до поверхні...................................................................

1.3.12. Огинаючи.....................................................................................

1.4. Економічні задачі................................................................

1.5. Вправи для самостійного розв’язування..........................................

1.6. Комп’ютерний аналіз.......................................................................

Висновок...................................................................................................

Ключові слова та поняття.....................................................................

 

ГЛАВА ІІ. ІНТЕГРАЛЬНЕ ЧИСЛЕННЯ.....................................................

2.1. Невизначений інтеграл.......................................................

2.1.1. Поняття невизначеного інтеграла.................................................

2.1.2. Основні властивості невизначеного інтеграла..............................

2.1.3. Найпростіши інтеграли.................................................................

2.1.4. Метод заміни змінної у невизначених інтегралах........................

2.1.5. Формула інтегрування по частинах..............................................

2.1.6. Інтегрування раціональних дробів...............................................

2.1.7. Інтегрування ірраціональних виразів...........................................

2.1.8. Біноміальний диференціал............................................................

2.2. Визначений інтеграл...........................................................

2.2.1. Сумування нескінченно малих......................................................

2.2.2. Поняття визначеного інтегралу і перший підхід..........................

2.2.3. Властивості визначеного інтегралу..............................................

2.2.4. Визначений інтеграл як функція верхньої межі...........................

2.2.5. Поняття визначеного інтегралу і другий підхід...........................

2.2.6. Інтегровність неперервної функції................................................

2.2.7. Основна формула інтегрального числення..................................

2.2.8. Формули зведення. Формула інтегрування частинами...............

2.2.9. Формула заміни змінної у визначеному інтегралі.......................

2.2.10. Обчислення визначених інтегралів за допомогою властивостей подінтегральної функції....................................................................................

2.2.11. Геометричне застосування визначеного інтеграла....................

2.2.12. Формули Валліса.........................................................................

2.2.13. Наближене обчислення визначених інтегралів..........................

2.2.14. Комп’ютерний аналіз..................................................................

2.2.15. Невластиві інтеграли І-го ряду...................................................

2.2.16. Невластиві інтеграли ІІ-го ряду..................................................

2.2.17. Деякі особливі інтеграли.............................................................

2.2.18. Інтеграли Фруллані.....................................................................

2.2.19. Застосування визначеного інтеграла в економіці.......................

2.3. Кратні інтеграли..................................................................

 

2.4. Криволінійні інтеграли.......................................................

 

2.5. Вправи для самостійного розв’язування..........................

 

ГЛАВА ІІІ. ЗВИЧАЙНІ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ........................

 

ГЛАВА IV. ЛІНІЙНІ РІЗНИЦЕВІ РІВНЯННЯ...........................................

 

Вправи для самостійного розв’язування.................................................

 

ГЛАВА V. РЯДИ..............................................................................................

 

Вправи для самостійного розв’язування................................................. 

Скачать:

Звоните нам!

(095) 873-69-22

(063) 526-86-86

Пн. - Пт. с 8.00 до 19.00

Уважаемые посетители нашего сайта!!!Laughing

Если Вы хотите найти репетитора - Вам помогут наши партнеры :  http://repetitor.org.ua/

Библиотека

Sample image В нашей библиотеке более 10 000 электронных книг самых разнообразных тематик.

Наши вакансии

Предлагаем работу трудолюбивым интеллектуалам Подробнее...

Наши цены

Наши цены Вас приятно удивят! Подробнее...

Наша компания

Немного сведений о нашей компании Подробнее...

Наши контакты

Найти нас легко! Подробнее...