286 Завдання з Аудиту

 

Завдання  10

1.     Вказати регістри та документи, які необхідні аудитору для перевірки розрахунків чеками.

2.     Перевірити правильність виконаних банком «Венера» облікових процедур.

3.     Скласти робочу таблицю перевірки  даної операції.

Матеріал для виконання завдання:

Від приватної фірми «Мрія» 10 січня поточного року в банк ”Венера” надійшла заява на видачу лімітованої чекової книжки та платіжні доручення на депонування суми ліміту 4 000 грн. і на плату за бланк чекової книжки на суму 25 грн.

Фірма «Мрія» розрахувалась з підприємства «Світанок», що обслуговується банком «Київ», чеком із лімітованої чекової книжки. 18 січня поточного року до банку «Венера» надійшов реєстр чеків і чек, виданий фірмою «Мрія» в сумі 1000 грн.

В бухгалтерському обліку банка «Венера» станом на 10 січня зроблені наступні бухгалтерські проведення:

·        Дебет 2600813901 Дебет 2602413901   4000 грн.

·        Дебет 2600813901  Кредит  611000023           25 грн.

·        Дебет 9910  Кредит   9918            1 грн.

 В бухгалтерському обліку банка «Венера» станом на 18 січня зроблені наступні бухгалтерські проведення:

·        Дебет 9830 Дебет 9910   1000 грн.

·                   Дебет 2600813901  Кредит  1200           1000 грн.

·                   Дебет 9910  Кредит   9930     1000 грн.

 

Завдання  11

 

1.     Вказати регістри та документи, які необхідні аудитору для перевірки розрахунків акредитивами.

2.     Виконати бухгалтерські проведення по балансових та позабалансових рахунках у банку «Киів»  

3.     Скласти операційний щоденник

4.     Вказати можливі помилки документального оформлення та обліку акредитивів

Матеріал для виконання завдання:

 3 листопада в банк “Київ” надійшла заява на відкриття депонованого акредитиву від ЗАТ “Ірина”, поточний рахунок якого № 2600230019, для розрахунків з ТОВ “Олбіт”, поточний рахунок якого 2600432007, яке обслуговується в АКБ “Мрія”, в сумі 15000 грн.

Сума акредитиву депонована в банку - емітенті.

Строк дії акредитиву - до 23 листопада.

Платіж здійснити  проти реєстру документів з додатком товарно-транспортних накладних за металопрокат.

Відповідно до тарифів на розрахунково-касове обслуговування клієнтів банку “Київ” заявник сплачує наступні комісії за акредитивом:

-       плата за відкриття акредитиву стягується в розмірі 0,1 % від суми акредитиву,

-       за перевірку документів та оплату по акредитиву – 0,05 % від суми.

ТОВ “Олбіт” – клієнт АКБ “Мрія” сплачує такі комісії по закінченню розрахунків за цією формою акредитиву:

-       за авізування – 0,05 % від суми акредитиву,  

-       за прийом та перевірку документів – 0,04 % від суми.

ТОВ “Олбіт” подало до виконуючого банку реєстри з додатками згідно умов акредитиву:

10.листопада - на суму 2000 грн.

15 листопада -на суму 8000 грн.

17. листопада -на суму 3000 грн.

Через три дні документи надійшли до банку «Киів».

23 листопада  акредитив закрито.

Завдання 14

1.     Перевірити правильність виконаних банком «Кияночка» облікових процедур.

2.     Скласти робочу таблицю перевірки  вказаних операцій.

3.     Вказати можливі помилки документального оформлення та обліку операцій по касі банку.

Матеріал для виконання завдання:

В АКБ “Кияночка” були виконані наступні операції:

03 листопада – здійснено підкріплення банку готівкою територіальним              управлінням НБУ в розмірі 12000 грн. В цей же день виявлено недостачу готівки в упаковці територіального управління НБУ в сумі 50 грн.

 В бухгалтерському обліку банка   станом на 03 листопада зроблені наступні бухгалтерські проведення:

Дебет 1811 Кредит 1200   12000 грн.

Дебет 1001 Кредит 1811   11950 грн.

04  листопада -  НБУ відшкодував готівку банку в сумі 50 грн.

В бухгалтерському обліку банка   станом на 04 листопада зроблені наступні бухгалтерські проведення:

Дебет 1001 Кредит 1200   50 грн

07 листопада -  вивезено банком не придатну до обігу готівку до територіального управління НБУ в розмірі 1000 грн.

В бухгалтерському обліку банка   станом на 07 листопада зроблені наступні бухгалтерські проведення:

Дебет 1001  Кредит 1007   1000 грн.

10 листопада - приймання готівки від фізичної особи для здійснення переказу без відкриття рахунку та видача переказу клієнту-отримувачу в сумі 3000 грн. Комісія банку за послуги становить 1% від суми готівки.

В бухгалтерському обліку банка   станом на 10 листопада зроблені наступні бухгалтерські проведення:

Дебет 1001 Кредит 2909   3000 грн.

Дебет 1001 Кредит 6110    30 грн.

 

 

Завдання 16

1.     Вказати  обовязкові реквізити депозитного договору

2.     Скласти робочу таблицю перевірки депозитної операції.

Матеріал для виконання завдання

1 серпня 2006 року банк "Надія і К" залучив депозит від  ТОВ "Літо" депозитна угода № 65 - 06 на суму 50000 грн. строком до 1 грудня 2007 року . Процентна ставка -14% річних, сплата відсотків - 1 числа кожного місяця. Метод розрахунку кількості днів - факт!факт.

По обліковій політиці банка:

-       депозитні договори обліковуються в умовній оцінці. 

-       нарахування відсотків -31 числа кожного місяця.

 В бухгалтерському обліку аудитор знайшов наступні сліди проведених операцій станом на 20 вересня 2006 року:

-       1 серпня - платіжне доручення  на перерахування суми депозиту -50000грн банку ,

з таким  записом:     Дебет 2600   Кредит 2615 50000 грн.

-       З1 серпня - меморіальніий ордер:

         Дебет 7021    Кредит 2618  1063 грн.

-       1 вересня  -  меморіальний ордер

            Дебет 2618    Кредит 2600  1063 грн.

Завдання  17

1.     Вказати документи, які підтверджують залучення депозиту.

2.     Скласти робочу таблицю перевірки депозитної операції.

Матеріал для виконання завдання

1 квітня 2006 року банк "Троянда" уклав депозитний договір з фізичною особою - Івановим С.М. на сумму 20000 грн. строком до 1 квітня 2007 року. Процентна ставка по депозиту 14% річних. Сплата банком процентів здійснюється авансом. Метод розрахунку кількості днів - факт!факт.

По обліковій політиці банка:

-       депозитні договори обліковуються в умовній оцінці. 

-       нарахування відсотків -30 числа кожного місяця.

        

В депозитній справі  станом на 20 травня присутні наступні документи

-       заява

-       депозитний договір № 125-06

-       ксерокопія паспорту, завірена банком

-       прибутковий касовий ордер від 1 квітня 2006 року на оприбуткування 20000 грн. за підписом бухгалтера, касира, Іванова С.М

-       видатковий касовий ордер від 1 травня 2006 року на 394,52 грн. виданих Іванову С.М.

процентів за квітень 2006 р.

 

 

Завдання  25

1.     Скласти робочу таблицю перевірки кредитної операції.

2.     Вказати недоліки кредитної справи.

Матеріал для виконання завдання

Банк "Алмаз" 20 лютого 2002 року видав кредит ВАТ "Сонце" на закупівлю у Великобританії обладнання вартістю 10 тис. доларів США строком на 6 місяців. Сума кредиту перераховується на поточний рахунок позичальника. Згідно кредитного договору: плата за кредит встановлена із розрахунку 25% річних. Сплата процентних доходів здійснюється 30 числа кожного  місяця. Метод розрахунку кількості днів - факт!факт.

По обліковій політиці банка кредитні договори обліковуються в умовній оцінці, договори  застави - в номінальній сумі.

 В кредитному досьє клієнта ВАТ "Сонце" знаходяться наступні документи:

1. Заява на видачу кредиту підписана керівниками підприємства.

2. Бізнес-план

3. Баланс та звіт про фінансові результати за 2001 рік.

4. Розрахунок показників фінансового стану підприємства за 2001 р.

5. Виписка з протоколу кредитного комітету про видачу кредиту

6. Кредитний договір

7. Договір застави вартістю 15 тис. доларів США

Аудиторська перевірка проводилась 25 березня 2002 року.

Завдання  28

1.     Скласти робочу таблицю перевірки кредитної операції.

Матеріал для виконання завдання

Банк "Осінь" 10 листопада 2007 року видав кредит ВАТ “Зима” на закупівлю партії меблів на житомирській меблевій фабриці на суму 80000 грн. Строк дії кредитної угоди до 10 квітня 2008 року. Відсоткова ставка - 25 % річних Метод розрахунку кількості днів - факт!факт. Сума кредиту перераховується на поточний рахунок позичальника.

По обліковій політиці банка кредитні договори обліковуються в умовній оцінці, договори  застави - в номінальній сумі. 

 В кредитному досьє клієнта знаходяться наступні документи:

1.  заява

2.  торговий договір

3.  баланс, звіт про фінансові результати за 9 місяців 2007 р.

4.  виписка з протоколу про видачу кредиту

5.  кредитний договір

6.  опис застави та її оцінка

7.  розрахунок показників фінансового стану підприємства на останню звітну дату

8.  . розпорядження кредитного відділу від 10 листопада 2007 року на видачу кредиту ВАТ "Зима" в сумі 80 тис. грн. з перерахуванням коштів на поточний рахунок позичальника

Аудиторська перевірка проводилась 25 листопада 2007 року.

Сдача - 2011 год

 

 

Скачать:

Звоните нам!

(095) 873-69-22

(063) 526-86-86

Пн. - Пт. с 8.00 до 19.00

Уважаемые посетители нашего сайта!!!Laughing

Если Вы хотите найти репетитора - Вам помогут наши партнеры :  http://repetitor.org.ua/

Библиотека

Sample image В нашей библиотеке более 10 000 электронных книг самых разнообразных тематик.

Наши вакансии

Предлагаем работу трудолюбивым интеллектуалам Подробнее...

Наши цены

Наши цены Вас приятно удивят! Подробнее...

Наша компания

Немного сведений о нашей компании Подробнее...

Наши контакты

Найти нас легко! Подробнее...